ผู้แทนสภากาชาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 Moderna พื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผู้แทนสภากาชาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 Moderna พื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ฝากความห่วงใย พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเคร่งครัด กำชับขอให้เฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ โอไมครอน

วันที่ 10 ธันวาคม 256 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายดุลยเดช วัชรสินธุ์ ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna ของสภากาชาดไทยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส นางนัยนา ฤทธิภักดี ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ นายอัสมาวี สือนิกลิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาใหม่ นางปรีล๊ะ มะยูมิง พัฒนการอำเภอตากใบ นายภาคิน อาลีมิง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับฯ

โอกาสนี้นายดุลยเดช วัชรสินธุ์ ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ได้กล่าวพบปะพี่น้องประชาชน ที่เดินทางมาฉีดวัคซีน Moderna ในครั้งนี้ พร้อมแสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้เฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ โอไมครอน

ซึ่งพื้นที่ที่ติดแนวชายแดน อาจจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ โอไมครอนได้ง่าย จึงต้องเฝ้าระวังการลักลอบผ่านแนวชายแดนแบบผิดกฏหมาย โดยไม่ผ่านการคัดกรองโควิด19

สำหรับการดำเนินการฉีดวัคซีน Moderna ครั้งนี้ ตามเป้าหมายในพื้นที่อำเภอตากใบ 160 โดส ส่วนใหญ่มีการฉีดทั้งเข็มที่ 1 และการฉีดกระตุ้นบูทเข็มที่ 3 ซึ่งเป็นไปตาม 5 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีน Moderna เช่นกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีมีครรภ์ กลุ่มคนไข้ติดเตียง กลุ่มแพทย์พยาบาลรวมทั้งครู รวมถึงอาจารย์ที่สอนหนังสือในพื้นที่ชุมชนห่างไกลด้วย