จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด ” Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต “

จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด ” Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ”

วันนี้ (9 ธันวาคม 2563) เวลา 08.30 น. จังหวัดสุโขทัย โดย สำนักงานป.ป.ช. ประจำ จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด ” Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ” ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดกิจกรรมโดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมเข้าร่วมงานเพื่อทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึก

ในการเป็นเครือข่ายป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืนภายใต้การจัดงานแบบผสมผสาน (Hybrid Event) เนื่องจากในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยรับชมผ่านทาง Facebook Fanpage ของสำนักงาน ป.ป.ช.การจัดกิจกรมนี้ จะทำให้คนไทยและนานาชาติ ได้รับรู้ผลการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทยและการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของทุกภาคส่วนในสังคมไทย
จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน และมอบโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(จังหวัดสุโขทัย) ประจำปีงบประมาณ 2563ให้แก่เทศบาลตำบลตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย อีกด้วย

กิตติ พรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939