ปราจีนบุรี : ประมงจังหวัด ประมงอำเภอ เกษตรกร เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ปตร.สารภี ปตร.บางพลวง และบริเวณกระชังเลี้ยงปลา แม่น้ำปราจีนบุรี ก่อนมีการระบายน้ำออกจากทุ่งในฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ปี 2563

ปราจีนบุรี : ประมงจังหวัด ประมงอำเภอ เกษตรกร เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ปตร.สารภี ปตร.บางพลวง และบริเวณกระชังเลี้ยงปลา แม่น้ำปราจีนบุรี ก่อนมีการระบายน้ำออกจากทุ่งในฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ปี 2563

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายธีรพงศ์ ไกรนรา ประมงจังหวัดปราจีนบุรี นาง กัตติกา ตูวิเชียร ประมงอำเภอบ้านสร้าง เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อวัดคุณภาพน้ำ บริเวณ ปตร.สารภี ต.วัดโบสถ์ อ.เมืองปราจีนบุรี ปตร.บางพลวง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง และบริเวณแหล่งเลี้ยงปลาในกระชัง แม่น้ำปราจีนบุรี พื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ปี 2563 โดยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ดังนี้
ประตูระบายน้ำสารภี เวลา 07:30 – 08: 10 น.คุณภาพน้ำเหนือประตูระบายน้ำ ออกซิเจนที่ละลายน้ำ(DO) 0.67มิลลิกรัมต่อลิตร คุณภาพน้ำท้ายประตูระบายน้ำ DO 1.09 มิลลิกรัมต่อลิตร

ประตูระบายน้ำบางพลวง เวลา 08:15 – 08:40 น.คุณภาพน้ำเหนือประตูระบายน้ำ DO 1.83 มิลลิกรัมต่อลิตร
บริเวณกระชังเลี้ยงปลา ม.3 ต. บางพลวง อ.บ้านสร้าง เวลา 09:20 – 09:35 น. คุณภาพน้ำนอกกระชัง DO 3.84 มิลลิกรัมต่อลิตร คุณภาพน้ำในกระชังแถวนอก DO 3.57 มิลลิกรัมต่อลิตร คุณภาพน้ำในกระชังแถวติดตลิ่ง DO 3.34 มิลลิกรัมต่อลิตร

////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี