แรงงานจังหวัดพะเยาลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานสาขาอำภอเชียงคำ ย้ำให้บริการด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว

แรงงานจังหวัดพะเยาลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานสาขาอำภอเชียงคำ ย้ำให้บริการด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา อำเภอเชียงคำ พร้อมย้ำเน้นให้ผู้รับบริการติดตามข้อมูลข่าวสาร และป้องกันตนเองจากโควิด-19
นางรภัสสา กล่าวว่า ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา อำเภอเชียงคำ จัดตั้งขึ้นเพื่อนำบริการด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนและเน้นให้บริการความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่ และอำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ ประชาชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง เป็นการบูรณาการงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชน

ณ จุดเดียว โดยให้บริการข้อมูลข่าวสาร การรับเรื่อง-ส่งต่อ และการให้บริการเบ็ดเสร็จ อาทิเช่น บริการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 บริการรับขึ้นทะเบียนและรายงานตัวกรณีว่างงาน บริการจัดหางานในประเทศ และบริการขอรับสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ เป็นต้น พร้อมย้ำเน้นให้ผู้รับบริการติดตามข้อมูลข่าวสาร และป้องกันตนเองจากโควิด-19
ทั้งนี้ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลเชียงคำ เลขที่ 463/14 ม.4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 054-452157 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.