กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี สุ่มตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวที่ตกค้างและทำงานภาคการเกษตรในพื้นที่ชายแดน ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ละลอกใหม่

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี สุ่มตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวที่ตกค้างและทำงานภาคการเกษตรในพื้นที่ชายแดน ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ละลอกใหม่

วันนี้ ( 10 พ.ย.63 ) ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองตาคง ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธี เปิดศูนย์ตรวจคัดกรองหาโควิดแรงงาน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 พร้อมเยี่ยมชม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยนายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีกล่าวรายงานว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จำนวน 13 คัน เพื่อกระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น โรงเรียน วัด ชุมชนแออัด พื้นที่ชายแดน และกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19

เชิงรุก มีพระราชวิสัยทัศน์กว้างไกล และทรงคำนึงถึงความยากลำบากของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ในพื้นที่แออัดและพื้นที่ชายแดน ให้สามารถเข้ารับการบริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะได้เข้ารับการรักษาอย่างปลอดภัย อันเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ เฝ้าระวังและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด – 19 อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมหากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ได้อย่างทันท่วงที ด้วยทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการดูแลทุกข์สุขของราษฎรในพระองค์ทุกหมู่เหล่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด ซึ่งการตรวจคัดกรองครั้งนี้เจ้าหน้าที่จะได้สุ่มตรวจ และจัดทำประวัติเบื้องต้นในแรงงานกัมพูชากลุ่มเสี่ยงที่ตกค้างในราชอาณาจักรไทย และ ทำงานภาคการเกษตรในพื้นที่ชายแดน จำนวน 150 คน ซึ่งการตรวจคัดกรองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนผลตรวจจะทราบผลภายในเที่ยงวันพรุ่งนี้

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก