ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามการทำงานแบบบูรณาการ ป้องกันโควิด-19 ด่านถาวรชายแดน อำเภอโป่งน้ำร้อน ป้องกันการระบาดละลอกใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามการทำงานแบบบูรณาการ ป้องกันโควิด-19 ด่านถาวรชายแดน อำเภอโป่งน้ำร้อน ป้องกันการระบาดละลอกใหม่

วันนี้ ( 10 พ.ย.63 ) ที่จุดผ่านแดนถาวร บ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะได้ เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดน รับทราบปัญหา อุปสรรค ขั้นตอนการดำเนินงาน บูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ในการป้องกันและเฝ้าระวังการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบรรยายสรุปขั้นตอนการคัดกรองรถขนส่งสินค้าเข้า – ออก และบุคคลที่มากับรถตามที่ สบค.อนุญาต โอกาสนี้หลังจากดูการปฏิบัติหน้าที่บริเวณด่านชายแดนแล้วเสร็จ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและมอบนโยบาย พร้อมข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่า จังหวัดจันทบุรีมีด่านถาวร รวม 2 แห่ง ในอำเภอโป่งน้ำร้อน ซึ่งครั้งนี้ได้ติดตามดูความพร้อมของการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ในการเฝ้าระวังป้องกันโควิด -19 ว่าเป็นไปตามมาตรการที่ สบค.กำหนดหรือไม่ การนำเข้าสินค้ามีความปลอดภัยต่อคนไทยและถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งดูความพร้อมของเจ้าหน้าที่ชายแดนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหากรัฐบาลผ่อนคลายให้นำแรงงานต่างด้าวตามฤดูกาลเข้ามาเป็นแรงงานด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจะ

ได้เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้นำเสนอ สบค.ไว้ก่อนหน้านี้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่คณะกรรมการ สบค.ส่วนกลางที่จะลงมาติดตามความพร้อมที่ชายแดนจันทบุรี ที่ผ่านมาจุดผ่านแดนถาวรของจังหวัดจันทบุรีทั้ง 2 แห่ง มีการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันโควิด -19 ตามมาตรฐานของ สบค.มีบางอย่างที่ต้องปรับปรุงและได้ให้คำแนะนำเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้สอดคล้องกันในรูปแบบการบูรณาการ เพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก