ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเดินสายตรวจเยี่ยม รับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความต้องการก่อนนำข้อมูลมาวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดจันทบุรีอย่างยั่งยืน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเดินสายตรวจเยี่ยม รับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความต้องการก่อนนำข้อมูลมาวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดจันทบุรีอย่างยั่งยืน

วันนี้ (10 ต.ค. 63 ) ที่หอประชุมอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยพลเรือตรีสมรภูมิ จันโท รอง ผอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี(ฝ่ายทหาร) และนายณัฐพงษ์ ศิริบุญ ปลัดจังหวัดจันทบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พบผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และข้าราชการ อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมมอบแนวทาง แนวทางการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

เพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายปฏิญญา พานิชอัตรา นายอำเภอแหลมสิงห์ ให้การต้อนรับ ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติราชการคือ …เศรษฐกิจต้องช่วยกันหนุน..เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและประสิทธิภาพการบริหารจัดการแหล่งน้ำที่มีอยู่… ปัญหาต้องร่วมแก้เกษตรกรรมต้องก้าวไกล…เมืองต้องเติบโตอย่างยั่งยืน # ภายใต้เงื่อนไขถูกต้องเป็นธรรม..ยึดประโยชน์ส่วนรวม

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก