นครราชสีมา – “รัฐบาลไม่ทอดทิ้ง นำถุงยังชีพ 1,705 ชุด มอบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.เมืองยาง”

นครราชสีมา – “รัฐบาลไม่ทอดทิ้ง นำถุงยังชีพ 1,705 ชุด มอบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.เมืองยาง”

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม โดยมีพื้นที่ประสบภัย 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน เนื่องจากพื้นที่ อ.เมืองยาง เป็นพื้นที่รับน้ำจากลำน้ำสะแทดซึ่งรับน้ำต่อจากลำน้ำลำเชียงไกร ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำได้ไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรกว่า 3,907 ไร่ และไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
จากนั้นได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยฯ จำนวน 1,705 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นและได้ให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนตามจุดต่างๆ ดังนี้

• ศาลาบ้านนางโท ต.เมืองยาง จำนวน 65 ครัวเรือน
• ศาลาบ้านค่ายลิง ต.เมืองยาง จำนวน 101 ครัวเรือน
• ศาลาบ้านโนนตำหนัก ต.เมืองยาง จำนวน 172 ครัวเรือน
• ศาลาบ้านนางออ ต.เมืองยาง จำนวน 250 ครัวเรือน
• ศาลาบ้านโนนขาม ต.โนนอุดม จำนวน 159 ครัวเรือน
• ศาลาบ้านโนนปีบ ต.โนนอุดม จำนวน 179 ครัวเรือน
• ศาลาบ้านโนนอุดม ต.โนนอุดม จำนวน 139 ครัวเรือน
• ศาลาบ้านหนองโน ต.โนนอุดม จำนวน 326 ครัวเรือน

“ด้วยความห่วงใยจาก❤️ครอบครัวรัตนเศรษฐและทีมงาน”

ข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา