พล.ท.ธัญญา มทภ.2ประธานทำพิธีบำเพ็ญกุศลวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ 36 ปีทหารมทบ.27/PALANCHAI TV/MOITC/ชสอท./nuk-dumnern-suthap/0817082129/รายงาน

พล.ท.ธัญญา มทภ.2ประธานทำพิธีบำเพ็ญกุศลวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ 36 ปีทหารมทบ.27
เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่พระยาประเสริฐสงคราม กำลังพลที่เสียชีวิต และ เป็นศิริมงคลแก่กำลังพลปัจจุบัน

/PALANCHAI TV/MOITC/ชสอท./nuk-dumnern-suthap/0817082129/รายงาน


/PALANCHAI TV/ชสอท./ชมรมสื่อออนไลน์IT/MOITC/พล.ท.ธัญญา มทภ.2ประธานทำพิธีบำเพ็ญกุศลวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ 36 ปีทหารมทบ.27/สมนึก-ประธาน/ดำเนิน-รอง.ปธ./สุเทพ-เลขา/0817082129/รายงาน

เมื่อวันนี้ 10 ต.ค. 2562 เวลา 10.19 น.ณ สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร กทม.ประธานสงฆ์ พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร มทภ.2 ประธาน พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ทำพิธีบำเพ็ญกุศลวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ 36 ปี พร้อมด้วย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เหล่ากาชาด องค์กร หัวหน้าส่วนราชการ คหบดี ตำรวจ ข้าราชการทหารแบะแม่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม

ที่ตั้งหน่วยของ มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามค่ายว่า ค่ายประเสริฐสงคราม เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ตามนามของ พลตรี พระยาประเสริฐสงคราม เสนาบดีกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อปี ๒๔๗๖ ถึงปี ๒๔๗๗ พลตรี พระยาประเสริฐสงคราม ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๔๘๕ สิริอายุรวม ๕๙ ปี ๑๑ เดือน ๒๗ วัน

เพื่อสดุดีและเชิดชูเกียรติคุณความดีของท่านในโอกาสที่วันสถาปนาหน่วย ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ กำลังพลในค่ายประเสริฐสงคราม ต่างสำนึกและรำลึกถึง คุณความดีของท่าน ที่กระทำไว้ต่อชาติบ้านเมือง จึงได้จัดพวงมาลาแทนดวงใจทุกดวงของเหล่าทหารกล้า มาสักการะอนุสาวรีย์ของท่านแล้ว

พร้อมนี้กำลังพลได้ประกอบพิธีถวายภัตาหารเพล เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นกุศลแด่ พระยาประเสริฐสงคราม ดวงวิญญาณกำลังพลที่ล่วงลับ และเป็นศริมงคลแด่กำลังพล มทบ.27สืบไป

ขอดวงทิพย์วิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่าน แม้นว่าขณะนี้ จะสถิตเสถียรอยู่ ณ ทิพย์พิมานชั้นใดก็ตาม จงรับทราบและโปรดช่วยอภิบาลคุ้มครอง กำลังพลและครอบครัว ให้แคล้วคลาดปลอดภัย จากสรรพอันตรายทั้งปวง ประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล ในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการ

/PALANCHAI TV/ชสอท./ชมรมสื่อออนไลน์IT/MOITC/สมนึก-ประธาน/ดำเนิน-รอง.ปธ./สุเทพ-เลขา/0817082129/รายงาน