ร้อยเอ็ด… มณฑลทหารบกที่ 27 ทำบุญเลี้ยงเพลพระครบรอบ36 ปี วันสถาปนาหน่วย

ร้อยเอ็ด…
มณฑลทหารบกที่ 27 ทำบุญเลี้ยงเพลพระครบรอบ36 ปี วันสถาปนาหน่วย

วันนี้ 10 ต.ค.2562 เวลา 10.00 น.พลโทธัญญา เกียรติสาร. แม่ทัพ ภาค ที่ 2 เป็นประธานในพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วย มทบ.27. ครบรอบ 36 ปีและประกอบพิธีทางศาสนาถวายภัตาหารเพลและทอดผ้าบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้บังคับบัญชา และกำลังพลของหน่วยที่เสียชีวิตจากการสู้รบในการปฏิบัติหน้าที่ ในการรักษาอธิปไตยของชาติ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธี
มลฑลทหารบกที่ 27 ตั้งอยู่ในค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2526 ตามแผนงานเสริมสร้างกำลังกองทัพบก รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และยโสธร มีภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ ระดมสรรพกำลัง สนับสนุนหน่วยทหารในเขตพื้นที่ ดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ต่อสู้เบ็ดเสร็จ ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 185 หมู่ที่ 11 ถนนกองพล 10 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 41000 ได้รับโปรดเกล้าฯพระราชทานนามค่ายว่า “ค่ายประเสริฐสงคราม” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติแด่ พลตรี พระยาประเสริฐสงคราม อดีตผู้บัญชากองพลทหารบกที่ 10 ปัจจุบันค่ายประเสริฐสงคราม เป็นที่ตั้งของมณฑลทหารบกที่ 27 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 และกองร้อยบินกองพลทหารราบที่ 6 โดยผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด คนแรก คือ พันเอก จำเรียญ กรุณามิตร
พลตรี. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เนื่องในโอกาสมาปฎิบัติหน้าที่รับตำแหน่งใหม่ได่มอบนโยบายให้แก่กำลังพลในการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรช่วยเหลือผู้อื่น ให้ได้ผลสมความมุ่งหมายของทางกองทัพบก และส่งเสริมโครงการพระราชดำริฯ หลายๆ โครงการอย่างเห็นผลได้ชัดเจน ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยทางธรรมชาติ ในด้านต่างๆ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และวาตภัย

ดำเนิน พรมไชยา/ภาพ-ข่าว