ร้อยเอ็ดระดมทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมระยะปลายและระยะหลังน้ำท่วมเขื่อนรัอยเอ็ดได้กำชับติดตาม24ชม.เตือนหาปลาระวังน้ำแรง /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-vised/0817082129-ข่าว

ร้อยเอ็ดระดมทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมระยะปลายและระยะหลังน้ำท่วมเขื่อนรัอยเอ็ดได้กำชับติดตาม24ชม.เตือนหาปลาระวังน้ำแรง

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-vised/0817082129-ข่าว


/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/MOITC/
วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ดระดมช่วยน้ำท่วมระยะปลายและหลังน้ำท่วม/สมนึก-วิเศษ/0817082129-รายงาน

เมื่อเช้าวันนี้ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินถล่มจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประชุมคณะกรรมการทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดปี 2562

โดยตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลายครั้งตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2562 และมาหนัก ที่ 29 สิงหาคม 2562 เมื่อได้รับอิทธิพลจากพายุระดับ 3 โซนร้อนทำให้มีฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและไหลหลากหลายพื้นที่ และจนมาถึงปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศเขตการให้มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรืออุทกภัยจำนวน 16 อำเภอ 156 ตำบล 1905 หมู่บ้าน 176 763 ครัวเรือนพื้นที่เกษตรกรคาดว่าเสียหาย 762,498 ไร่บ่อกุ้ง 31 บ่อบ่อปลา 456 บ่อไก่ตาย 100 ตัวสุกร 20 ตัว ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจำนวน 1,692 หลังโรงเรียนได้รับความกระทบ 190 แห่งถนนที่มีน้ำท่วมขัง 29 จุด สัญจรได้ 14 จุด ไม่สามารถสัญจรได้ 15 จุด ถนนขาด 5 จุด มีผู้เสียชีวิต 5 รายซึ่งได้รับ ความช่วยเหลือแล้ว

มาวันนี้ 10 กันยายน 2562 สภาวะน้ำท่วมมีลดลงบ้าง แต่ก็ยังได้รับน้ำจากลำน้ำชีทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆอยู่ในภาวะวิกฤตจึงได้กำชับให้ติดตาม 24 ชั่วโมงและอพยพประชาชนสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้

จึงได้จัดประชุมเพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดปี 2562 โดยระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อสั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทางระดับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอระดับตำบลหมู่บ้านในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยได้เตรียมการช่วยเหลือในด้านต่างๆได้แก่ด้านการดำรง อาชีพด้านสังคมสงเคราะห์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านการเกษตรด้านสาธารณูปโภคและด้านอื่นๆอาทิสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดคณะกรรมการอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

ซึ่งผลสรุปในการประชุมมีข้อสั่งการดังนี้คือ
1.อย่าได้เอาคนออกนอกพื้นที่เช่นการฝึกอบรมให้ชะลอไว้ก่อนประมาณ 1 เดือนน้ำถึงจะลดจากพื้นที่ได้,2 เร่งดำเนินการที่ได้แจ้งในที่ประชุมไว้ขอให้ดำเนินการในทุกระดับ,3 การสงเคราะห์ให้ทั่วถึงกระจายไปในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน การเสียชีวิตไม่มีเพิ่มขึ้น,4การเยียวยารักษาเร่งให้เสร็จโดยเร็ว

ส่วนเขื่อนร้อยเอ็ดหรือชีกลางนั้นน้ำท่วมขึ้นสูงในภาวะวิกฤต การระบายน้ำเราก็จะแขวนไว้ทุกบาน ปล่อยให้น้ำไหลตามสภาพ แรกๆกระแสน้ำจะไหฃแรง ฝากเตือนไปยังชาวประมงหรือพี่น้องที่หาอาชีพทางด้านประมงน้ำจืดต้องระวังติดตามดูสถานะของน้ำด้วย

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.MOITC/สมนึก บุญศรี-ประธาน/วิเศษ นันทะศรี-รองประธาน/0817082129-รายงาน