นครนายก ชาวไทยเวียงกวนกระยาสารทยาวที่สุดในโลก

นครนายก ชาวไทยเวียงกวนกระยาสารทยาวที่สุดในโลก
ชาวไทยเวียงจังหวัดนครนายก ร่วมสืบสานประเพณีกวนกระยาสารทที่ยาวที่สุดในโลก และเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพลังความรักความสามัคคีทำความดีให้กับสังคม

ที่วัดคีรีวัน ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีกวนกระยาสารทของชาวไทยเวียงจังหวัดนครนายกที่ยาวที่สุดในโลก เป็นประเพณีของชาวไทยเวียงที่ได้สืบสานประเพณีการกวนกระยาสารทในช่วงเทศกาลสารทลาว ที่มีการกวนกระยาสารทไว้ให้ลูกหลานได้กินและเป็นของฝากหมู่ญาติกันเป็นเวลายาวนาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือที่ดีงานของชาวไทยเวียงในพื้นที่จังหวัดนครนายก ที่มีชาวไทยเวียงกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ได้มารวมตัวกันสร้างกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมไทย และเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อกันไป ในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ผู้นำชุมชน ท้องที่ร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก โดยมีการกวนกระยาสารทจำนวน 26 กระทะๆละ 20 กิโลกรัมเมื่อกวนเรียบร้อยแล้วจะได้กระยาสารทที่กว้าง 50 เซนติเมตรและมีความยาว 149 เมตร ซึ่งถือเป็นกระยาสารทที่มีความยาวที่สุดในโลก ทำลายสถิติที่เคยมีการกวนกระยาสารทกัน

สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก