จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตน้ำเพื่อสร้างสมดุลแห่งสิ่งแวดล้อม”ภายใต้โครงการรักษ์น้ำรักษ์ป้าสร้างสมดุลแห่งสิ่งแวดล้อม พร้อมรณรงค์เก็บขยะชายหาดสร้างความสะอาดสวยงาม

จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตน้ำเพื่อสร้างสมดุลแห่งสิ่งแวดล้อม”ภายใต้โครงการรักษ์น้ำรักษ์ป้าสร้างสมดุลแห่งสิ่งแวดล้อม พร้อมรณรงค์เก็บขยะชายหาดสร้างความสะอาดสวยงาม

วันนี้ ( 9 ก.ย.62 ) ที่ สะพานท่าเรือประมงบ้านอ่าวหมู ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษาร่วม กิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตน้ำเพื่อสร้างสมดุลแห่งสิ่งแวดล้อม”ภายใต้โครงการรักษ์น้ำรักษ์ป้าสร้างสมดุลแห่งสิ่งแวดล้อม ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี จัดขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ได้ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำให้กลับคืนสู่ธรรมชาติและร่วมกันเก็บขยะชายหาด ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี เพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ สืบเนื่องจากปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยกำลังเป็นประเด็นที่ประขาชนทั่วไปกำลังให้ความสนใจ เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมขาตินั้นมีผลโดยตรงกับมนุษย์ และผลที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หวยงานราชการต่างๆภาคเอกชน และประชาชนต้องมีความตระหนักในปัญหาเหล่านี้การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมว่าเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกคนต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และต้องช่วยกันรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เสื่อมโทรมเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้มีความยั่งยืน เพื่ออนาคตตลอดไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก