เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชืนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลขอเขิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชืนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

รัฐบาลขอเขิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๐๐น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล
เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ
เวลา ๑๙.๑๙ น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศ

วันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก”
ตั้งแต่วลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.
ณ ท้องสนามหลวง

โดยมีบริการ รถ ขสมก. และ เรือฟรี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๙.๐๐ น.
รถ ขสมก. ๓ เส้นทาง
๑. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถึง สนามหลวง
๒. วงเวียนใหญ่ ถึง สนามหลวง
๓. หัวลำโพง ถึง สนามหลวง

และเรือข้ามฟากฟรีระหว่างท่าเรือวัดอรุณ – ท่าเรือท่าช้าง – ท่าเรือวัดระฆัง

http://phralan.in.th/coronation/newsdetail.php?id=1174