ผู้นำคนใหม่ ถึงจะเหนื่อยแค่ไหน เดินหน้าลุยงาน เพื่อพี่น้องประชาชน การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 13

ผู้นำคนใหม่ ถึงจะเหนื่อยแค่ไหน เดินหน้าลุยงาน เพื่อพี่น้องประชาชน การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 13

ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ดร.สฤษดิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย ลุกขึ้นหารือในสภาฯ กรณีการขุดคลองส่งน้ำ และอ่างเก็บน้ำบดินทร์จินดา หรือโครงการเขื่อนห้วยโสมง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชา บรมนาถบพิตร ที่ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจาก สถานที่ดังกล่าว ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ จึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาจัดทำ คลองส่งน้ำไปยังตำบลต่างๆ ในเขตอำเภอนาดี มีทั้งหมด 3 ตำบล ประกอบไปด้วย ตำบลนาดี ตำบลสำพันตา ตำบลสะพานหิน ในโครงการเขื่อนห้วยสมอง มีความจุ 2 9 5 ล้าน ลบ.ม และสามารถลดปัญหาอุทกภัยในกลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี และแม่น้ำบางปะกง แล้วยังใช้เพื่อการเกษตร เพื่อ การอุปโภคและบริโภค ดังนั้นจึงให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาเป็นพิเศษด้วย ทางด้าน ดร. ยังไม่ได้กลับอีกว่า จะเดินหน้าแก้ปัญหาให้ประชาชนแบบนี้ตลอดไป