โรงเรียนธัมมสิริศึกษาจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนธัมมสิริศึกษาจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ 9 ส.ค62 ที่โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาง พิมพ์สุภา ปักษี (ผู้ปกครอง) มาเป็นประธาน ในกิจกรรม เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 โดยมี อาจารย์อารีย์ คำนึงกิจ ผู้จัดการโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ นายทวี สุขแก้ว ผู้อำนวยการฯ คณะครูอาจารย์ บุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดพิธีถวายพระพรชัย และวางพานพุ่มถวายเป็นเครื่องราชสักการะขึ้น
ซึ่งในวันนี้มีกิจกรรมการมากมาย อาทิ เช่น มอบรางวัลให้นักเรียนจากการประกวดทักษะ ทางวิชาการ การแสดงความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การแสดงบนเวทีของนักเรียนในหลายชุดการแสดง และนักเรียน แสดงความรู้ต่อแม่หรือผู้ปกครอง ด้วยการนำพวงมาลัยดอกไม้ และการ์ดวันแม่ที่เขียนขึ้นจากความรู้สึก นำไปมอบให้แก่แม่พร้อมก้มลงกราบเพื่อแสดงออกถึงความเคารพ และความรักที่มีต่อกัน ทำให้บรรยากาศ เต็มไปด้วยความอบอุ่น
อาจารย์อารีย์ คำนึงกิจ ผู้จัดการโรงเรียนธัมมสิริศึกษา กล่าวว่า นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ ผู้ที่เสียสละดูแลเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ สร้างความรัก ความอบอุ่นระหว่างคนในครอบครัว โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงของนักเรียนที่เป็นเพลงเกี่ยวกับแม่ การมอบดอกมะลิให้แก่แม่ และครูซึ่งถือเป็นแม่คนที่สอง ลูกทุกคนต้องมีคุณธรรม ความกตัญญูคือ เรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับวันนี้ การที่เราแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคุณแม่ที่ให้กำเนิดเรา หรือคุณแม่ของแผ่นดิน คือพระราชินี ที่เปรียบเสมือนเป็นแม่ของทุกคน เพราะพระองค์ทำคุณประโยชน์ให้เราทุกคนได้อยู่ดีมีสุขตราบจนถึงปัจจุบัน

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก