สุดทน! ชาวท่าแลงร้องปปช.เอาผิด”ผู้ว่าเมืองเพชร”ฐานละเว้นไม่กำกับดูแลนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7แห่ง “นำขยะในเขตตนเองออกไปทิ้งนอกเขตนับแสนตันสร้างความเดือดร้อนและเป็นการเอื้อประโยชน์เอกชนในการกำจัดขยะมูลฝอย

สุดทน! ชาวท่าแลงร้องปปช.เอาผิด”ผู้ว่าเมืองเพชร”ฐานละเว้นไม่กำกับดูแลนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7แห่ง “นำขยะในเขตตนเองออกไปทิ้งนอกเขตนับแสนตันสร้างความเดือดร้อนและเป็นการเอื้อประโยชน์เอกชนในการกำจัดขยะมูลฝอย

จากกรณีที่ชาวบ้านในตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และศูนย์ดำรงธรรมให้สอบสวนเอาผิดนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลงที่ออกใบอนุญาตให้เอกชนรับกำจัดขยะและมูลฝอยโดยคิดค่าบริการหรือค่าตอบแทนซึ่งมีอำนาจเฉพาะในเขตของตนเองแต่ละเลยให้เอกชนนำขยะจากนอกพื้นที่เข้ามากำจัดทั้งๆที่ยังไม่มีการประกอบกิจการเนื่องจากโรงงานยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จแต่นำขยะมากองทิ้งไว้หลายแสนตัน โดยไม่มีหลังคาปกคลุม และป้องกันน้ำซึมลงใต้ดิน สร้างความเดือดร้อนทั้งกลิ่นขยะที่ถูกลมพัดและน้ำใต้ดินที่มีน้ำขยะซึมลงจนใช้น้ำไม่ได้ อีกทั้งยังปล่อยให้ชาวบ้านเป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีกับรถบรรทุกขยะที่นำมาทิ้งเองโดยที่หน่วยงานของรัฐไม่เข้าไปดูแลและสั่งการให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
ล่าสุดบ่ายวันนี้ 10 มิ.ย.62 นายอนุวัต เวชสว่าง พร้อมตัวแทนในเขตตำบลท่าแลง อ.ท่ายาว ได้เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผอ.สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเพชรบุรี ระบุ นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.เพชรบุรี ละเว้นไม่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ตามมาตรา๗๑,๗๒,๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๓๘ และมาตรา ๘/๑ ,มาตรา ๑๑,มาตรา ๑๗,มาตรา ๑๗/๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และยังกล่าวหา นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน นากยกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน ทำกิจการนอกเขตโดยไม่ผ่านสภาท้องถิ่นของตนเองและสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นการทำสัญญาจ้างเหมาบริษัทเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนกฏหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการโดยเป็นการเอื้อประโยชน์แก่เอกชน เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง สั่งจำคุก 1 ปี ปรับ 15,000 บาท นายปรีชาวัฑฒ์ ปลอดทอง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี ในคดีละเว้นไม่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนายก อบต.บาง รักใหญ่ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ซึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติชี้มูลความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 มาแล้ว

– ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจ เพชรบุรี