ร้อยเอ็ด… พบ(คตหอย) หรือ หอยกลายเป็นหินที่อำเภอโพธิ์ชัย…

ร้อยเอ็ด…
พบ(คตหอย) หรือ หอยกลายเป็นหินที่อำเภอโพธิ์ชัย…
*วันนี้…10 มิ.ย.2562 ชาวบ้านภูเขาทองบางส่วน ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ได้ร่วมใจกันบูรณะปฎิสังขรณ์สำนักสงฆ์ พระธาตุภูกุ้มข้าวขึ้นเพื่อเป็นที่พักสงฆ์ ที่เดินทางจาริกแสวงบุญผ่านไปมาบนถนน หมายเลข R-9 และ เพื่อเป็นที่พัก และการฝึกสมาธิปฎิบัติ ธรรม ของชุมชน ในช่วงใช้จอบ และเสียม ขุดดิน จะพบหินรูปร่างเหมือนหอยแครงจำนวนมาก และเก็บรวบรวมไว้ที่สำนักสงฆ์

**นายสมาท งามผิวเหลือง อายุ 53 ปี ผญบ.ม.5 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เล่าให้ทีมสื่อมวลชนท้องถิ่นฟังว่า สมัยคุณพ่อ-แม่-ปู่-ย่า ว่าบริเวณภูกุ้มข้าวลูกนื้จะมีตาผ้าขาวมาปฏิบัติธรรม พักอาศรัยในถ้ำมีพระธาตุภูกุ้ข้าวอยู่บนยอดภูเขาลูกนี้ ถัดไปที่ลาดเชิงเขาเรียกว่าห้วยทรายจะพบหอยกลายเป็นหินเยอะมาก(คตหอย) คนเฒ่าคนแก่ในชุมชนแห่งนี้บอกว่าบริเวณแห่งนี้น่าจะเป็นทะเลมาก่อน แต่มีผู้คนมาหาเก็บหอยหินไปเป็นของสิริมงคลแก่บ้านแก่ครอบครัว ใช่จะสมหวังทุกคนไม่ ผู้โชคดีถึงจะได้พบได้เห็น(คตหอย)
***โบราณจารย์อิสาน กล่าวไว้”คตที่เกิดจากสัตว์” มีกำเนิดมาจากบุพกรรมของสัตว์ชนิดนั้นๆ ในอดีตชาติเป็นเทวาหรือนางฟ้า ที่กระทำผิดสวรรค์ แล้วถูกลงโทษทัณฑ์ให้เกิดลงมาเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ ตามผลผลกรรมเมื่อหมดกรรมแล้วก็จะอธิฐานร่างให้เป็นของกายสิทธิ์อันเป็นการส้รางทานบารมีก่อนที่จะกลับขึ้นไปบนสวรรค์ดังเดิมเช่น คตหอย คตกุ้ง คตดักแด้ คตไข่ไก่ เป็นต้น อานุภาพของคตนั้นเป็นของ”วิเศษมีอิทธิฤทธิ์คุณรอบตัวคล้ายดังเหล็กไหล “แต่ที่กล่าวว่าดีกว่าเหล็กไหลก็คือ คตนั้นจะแผ่พลังปราณออกมาปกป้องคุ้มครองผู้เป็นเจ้าของโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง เรียกว่าจะดีจะชั่วอย่างไรฉันก็จะคุ้มครองช่วยเหลือ เป็นสิ่งมงคลจะช่วยหนุนนำสิริมงคลแก่บ้านแก่ครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองแก่บ้านและครอบครับร่มเย็นเป็นสุขเป็นที่รักแก่คนและเทวดา จนกว่าจะตายจากกันไปเลยทีเดียว

ดำเนิน พรมไชยา/ถ่ายภาพ-รายงาน