ตั้งตู้แบ่งปันพอเหลือคนข้างหลังแบบมีวินัย

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ทีมพิราบขาว ข่าว
ตั้งตู้แบ่งปันพอเหลือคนข้างหลังแบบมีวินัย

10 พฤษภาคม 2563 เวลา 1300น
พ.ต.อ.วินิจฉัย พินิจศักดิ์ ผกก.สภ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชตำรวจและคณะกรรมการ กก ตร ชด นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ทั้งน้ำดืม มาม่า ขนมปัง ไข่ ปลากระป๋อง และอื่นๆอีกมากมายโดยจะจัดรอบของผู้ที่จะสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคด้วยสายใยแห่งความรักและปราถนาดีตลอดจนการแสดงซึ่งการแบ่งปั่นในยามที่วิกฤติเจ้าไวรัสcovid และพิษภัยเศรฐกิจโหมกระหน่ำเดือดร้อนทุกภาคส่วนจัดทำ ตู้อุปกรณ์เครื่องยังชีพนี้จะตั้งไว้อยู่บันใดทางขึ้น เพื่อแจกจ่ายต่อผู้มาใช้ติดต่อใช้บริการหรือญาติผู้ต้องขัง แบบ พออยู่ พอกินและเพียงเหลือให้คนด้านหลังสร้างมีวินัยในการอยู่ร่วมกับสังคมรู้มีน้ำใจและแบ่งปันให้คนมายังมีกินมีใช้