ด่านศุลกากรมุกดาหารตรวจยึดอายัดสินค้าหลบเลี่ยงศุลกากร

ด่านศุลกากรมุกดาหารตรวจยึดอายัดสินค้าหลบเลี่ยงศุลกากร

มุกดาหาร /เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ตามนโยบายกรมศุลกากรโดยนายกฤษฎา จีนะวิจารรณะ อธิบดีกรมศุลกากร นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รษก.ทปษ.ด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นายศิริชัย คุณาบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 และนายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายด่านศุลกากร
มุกดาหาร ดำเนินการตามนโยบายเพื่อเข้มงวด การลักลอบหนีศุลกากร การสำแดงเท็จ การหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม ข้อกำกัด ในการนำสินค้าเข้ามาอาณาจักรหรือส่งออกสินค้าไปนอกอาณาจักร ซึ่งสินค้าที่เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่า (Covid 19) โดยเฉพาะสินคประเภทเครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ และหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรมุกดาหาร ได้เข้าตรวจสอบลานคัดแยกสินค้าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเอกชน ตั้งอยู่ริมถนนสายอ้อมเมืองมุกดหาร-นครพนม ตำบลมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ผลการตรวจสอบพบสินค้าประเภท เครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ ปรอทวัดไข้ เมืองกำเนิดต่างประเทศจีน (Chin)จำนวน 1,893 หีบห่อ แยกเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ 2,500 ชิ้น ปรอทวัดไข้ 800 ชิ้น และหน้ากากอนามัยเมืองกำเนิดประเทศเวียดนาม
จำนวน 12,500 ชิ้น เจ้าหน้าที่จึงสงสัยว่า เป็นสินค้าที่ไม่ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเป็นของต้องห้าม ต้องกำกัด ในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ของดังกล่าวจึงอาจเป็นความผิด มาตรา 242,243,244,246 ประมาตรา 166,167 และ 252 แห่ง พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดอายัด ของทั้งหมดส่งด่านศุลกากรมุกดาหาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177