สตูล เทศบาลเมืองสตูลเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการในการให้ความรู้ป้องกันโรค COVID-19

สตูล เทศบาลเมืองสตูลเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการในการให้ความรู้ป้องกันโรค COVID-19 และการฝึกทำหน้ากากอนามัยแก่คณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน 20 ชุมชน และเจ้าหน้าศูนย์บริการเทศบาลเมืองสตูล กว่า 150 คน ตามโครงการป้องกันภัยโรค COVID-19 ปีงบประมาณ 2563

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสตูล นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เป็น เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการในการให้ความรู้ป้องกันโรค COVID-19 และการฝึกทำหน้ากากอนามัยแก่คณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน 20 ชุมชน และเจ้าหน้าศูนย์บริการเทศบาลเมืองสตูล กว่า 150 คน ตามโครงการป้องกันภัยโรค COVID-19 ปีงบประมาณ 2563
ซึ่งสถานการณ์โรค COVID-19 ในประเทศไทยตอนนี้เพิ่มขึ้น ดังนั้นการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดการติดเชื้อ โรค COVID – 19

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้ตนเองมีความรู้เรื่องโรคติดต่ออันตรายนี้ และรู้วิธีการป้องกันตัวเองอย่างถูกต้อง การใส่หน้ากากอนามัยไปในพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่น มีความจำเป็น เช่น สนามบิน ขนส่ง ตลาด ฯลฯ เพื่อป้องกันละอองฝอยจากสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อโรคในระยะที่ไม่ปรากฏอาการ การล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70 % มาตรการ “กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ ” โดยเชื้อ COVID – 19 จะตายต้องใช้อุณหภูมิที่ใช้ความร้อนไม่น้อยกว่า 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 นาที ดังนั้นการลวกช้อนที่เราเคยใช้เวลาสั้นๆจึงไม่อาจฆ่าเชื้อโรคได้ ที่น่าเป็นห่วง คือ การสัมผัสเชื้อโรคที่อยู่ในอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันมากๆ เช่น ลูกบิด ประตู ก๊อกน้ำ ปุ่มกดลิฟท์ อุปกรณ์ออกกำลังกายต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป หรือไฮเตอร์ จะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ การอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ในการให้ความรู้ และการทำ หน้ากากอนามัยใช้เอง จึงเป็นเรื่องที่ต้องทำและต้องทำให้เร็วที่สุด เพราะขณะนี้หน้ากากอนามัยในตลาดมีความขาดแคลน การฝึกทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง และให้ทุกคนมีไว้ประจำตัวอย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น เป็นเรื่องที่ต้องเร่งทำ จากนั้น คณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน 20 ชุมชน และเจ้าหน้าศูนย์บริการเทศบาลเมืองสตูล.ที่ทำเป็นแล้ว ต้องไปขยายผล สอนให้ชาวบ้านที่อยู่ในความดูแลของตน สามารถทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองได้ด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดตูล