ร้อยเอ็ด/… กลองต้มซุบ กล้องพื้นบ้านไทอิสาน ที่.มหกรรมเส็งกอง

ร้อยเอ็ด/…
กลองต้มซุบ กล้องพื้นบ้านไทอิสาน ที่.มหกรรมเส็งกอง.

วันนี้ 9 ก.พ.2563 ณ.บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลร่องคำ(ฮองคำ) อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธ์ วันที่ 7-9 ก.พ.2563 มหกรรมเส็งกองร่องคำ (แข่งขันกลองพื้นบ้านอิสาน)อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธ์ ภาคบ่ายวันนี้เป็นการเส็งกองตุ้ม หรือ กลองตุ๊บ กลองต้มซุบ ที่ทางเจ้าภาพเชิญมาจากทั่วสารทิศของภาคอิสานมาแสดงแข็งขันชิงรางวัล
กลองตุ้ม เป็นกลองสองหน้าขนาดเล็ก มีสำเนียงเสียงดัง “ตุ้มๆ” จึงมีชื่อเรียกเช่นนั้น ชื่ออื่นๆ ของกลองตุ้มคือ กลองตุ๊บ กลองต้มซุบ เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบ ขึงหนังเช่นเดียวกับกลองชนิดอื่นๆ อาจเป็นหนังควาย หรือหนังวัวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓๐ ซม. ยาว ๔๐ ซม.ขึงด้วยหนังทั้งสองหน้า ตัวกลองทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ใช้ขึ้นหน้าด้วยเชือกหนัง กลองตุ้มเล่นกันในหมู่ชาวผู้ไทยมานานแล้ว ใช้ประสมในวงดนตรี ประกอบหมอลำ ร่วมกับ แคน พิณ ปี่ลูกแคน ในกระบวนแห่ร่วมกับกลองเส็ง ผางฮาด กลองหาง ฉิ่ง แส่ง

ชาวอีสานใช้กลองตุ้มหรือกลองต้มซุบใน 2 กรณี คือ…
1. ผู้ใหญ่บ้านตีกลองตุ้มเป็นเครื่องส่งสัญญาณแบบเดียวกันกับการใช้”ขอลอ”ใช้เสียงกลองเป็นสัญญาณแทนเสียงพูดผ่านเครื่องขยายเสียงแทน

2. ชาวบ้านใช้กลองตุ้มทำกระสวนจังหวะประกอบการเซิ้งต่างๆ เช่น เซิ้งบั้งไฟ ซึ่งมีกระสวนจังหวะเท่าเท้าก้าวเดิน “ซ้ายขวา ซ้ายขวา” เสียงกลองตุ้มดังว่า ตุ้ม ตุ๊บ ตุ้ม ตุ๊บ หรือ “ต้มซุบ ต้มซุบ” อันเป็นที่มาของชื่อเรียกกลองชนิดนี้ กลองตุ้มมีใช้ในสังคมชาวอีสานมาตั้งแต่ครั้งโบราณ…

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน