รองผู้ว่าฯจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

รองผู้ว่าฯจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

วันที่ 9 ธันวามคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานกล่าวประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากลโดยมีหัวหน้าราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพระยานราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
ด้วยรัฐบาลไทย สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทน ต่อการทุจริต” เพื่อแสดงเจตจำนงที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นรากฐานการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่

โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live คำกล่าวประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตฯ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส
โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการมอบโล่รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ให้หน่วยงานของจังหวัดนราธิวาสที่ผ่านการประเมินระดับ AA ซึ่งมีทั้ง 7 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ประกอบไปด้วย อบต.มูโน๊ะ อบต.ลูโบ๊ะบายะ อบต.บาเร๊ะใต้ ทม.ตากใบ อบต.กายูคละ อบต.เกียร์ อบต.ลำภู จากนั้นได้ร่วมกันยืนขึ้นและแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต “zero tolerance คนไทยไม่ทน ต่อการทุจริต”