ผู้ว่าฯศรีสะเกษ !! ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ผู้ว่าฯศรีสะเกษ !! ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่โรงพยาบาลราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ ในกิจกรรม Kick Off การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Pfizer) ให้แก่นักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี “สร้างเกาะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม เขตสุขภาพที่ 10” โดยมีนายแพทย์สมชาย ภาณุมาสวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษีใศล นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอราษีไศล นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ

นายแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลราษีไศล และครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำปกครองท้องถิ่นท้องที่ ร่วมให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ทำการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล จำนวน 3,200 โดส โดยแบ่งเป็นจำนวน 2 รอบ ในรอบแรกจำนวน 1,900 โดส และรอบที่ 2 จำนวน 1,300 โดส ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนในการเตรียมเปิดภาคเรียนในเร็วๆนี้

*************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ