นครนายก “หลวงพี่ต่อ” วัดมณีวงศ์ มอบข้าวสารจำนวน 2,600 ถุง ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในเขตพื้นที่ตำบลท่าช้าง 13 หมู่บ้าน

นครนายก “หลวงพี่ต่อ” วัดมณีวงศ์ มอบข้าวสารจำนวน 2,600 ถุง ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในเขตพื้นที่ตำบลท่าช้าง 13 หมู่บ้าน

ที่วัดมณีวงศ์ ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มูลนิธิวังรัตนมณีมหานครบาดาลนาคราชราชา โดย พระครูปิยรัตนานุกูล (หลวงพี่ต่อ) มอบข้าวสารหอมมะลิถุง 5 กก. จำนวน 2,600 ถุง ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าช้างทั้ง 13 หมู่บ้าน โดยมี คุณนิภาวรรณ์ บุญสู กำนันตำบลท่าช้าง ร่วมมอบ โดยแบ่งเป็นหมู่บ้านล่ะ 200 ถุง ทั้งหมด 13 หมู่บ้าน รวม 2,600 ถุง มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในเขตที่รับผิดชอบ
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขนาดนี้ และจังหวัดนครนายกเป็นกลุ่มจังหวัดสีแดงเข้ม มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนหลายครัวเรือน และยังมีผู้กักตัวเพื่อรอดูอาการอีกจำนวนมาก พระครูปิยรัตนานุกูล (หลวงพี่ต่อ) จึงมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก จึงได้ประสานทาง อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นตัวแทนมารับมอบข้าวสารหอมมะลิถุง 5 กก.

หมู่บ้านล่ะ 200 ถุง ทั้งหมด 13 หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 2,600 ถุง นำไปมอบให้กับชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ต่อไป
ทั้งนี้ พระครูปิยรัตนานุกูล (หลวงพี่ต่อ) กล่าวว่า ข้าวสารหอมมะลิถุง 5 กก. ทั้งหมด 2,600 ถุง ผู้มีจิตศรัทธาได้นำมาถวายให้กับทางวัดมณีวงศ์ บางท่านก็ได้ถวายเป็นเงิน ก็ได้นำเงินที่ได้ถวายมานำไปซื้อข้าวสาร เพื่อนำไปมอบช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน และทางวัดมณีวงศ์ก็ยังได้สงเคราะห์มอบโลงศพให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์และห้องผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และจะยังคงช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแบบนี้ต่อไป

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก