จ.ราชบุรี/เทศบาลเมืองบ้านโป่งร่วมกับสภาวัฒนธรรม ประกวดหนูน้อยลอยกระทง

จ.ราชบุรี/เทศบาลเมืองบ้านโป่งร่วมกับสภาวัฒนธรรม ประกวดหนูน้อยลอยกระทง

เมื่อวันที่9ต.ค.2563นายสุทิน โฆษพงศา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำชุมชนเทศบาลฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่กับอนุชนรุ่นหลัง ซึ่งเป็นวันสำคัญของไทย จัดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาประเพณีลอยกระทงที่สืบทอดมาแต่โบราณ สำหรับในวันเสาร์ที่ 31 ต.ค. 63 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำแม่กลอง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

น.ส.วิไล วงศาโรจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลฯ ร่วมกับ ทางเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จัดกิจกรรมการประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ห้ามใช้โฟมทำกระทงเพื่อเป็นการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล และการประกวดหนูน้อยลอยกระทง ชิงรางวัลมากมาย ท่านใดสนใจส่งบุตรหลานเข้าประกวดสอบถามได้ที่เทศบาลเมืองบ้านโป่ง โทร 032.221100 ( ต่อ 034 ) ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านโป่งอ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน