ชาวจังหวัดจันทบุรีทุกสาขาอาชีพออกมาชุมนุมประท้วงลงลายมือชื่อกว่า 1 แสนรายชื่อ คัดค้าน ไม่เห็นด้วยในการขอนุญาตสำรวจเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว พร้อมยื่นหนังสือผ่านจังหวัด

ชาวจังหวัดจันทบุรีทุกสาขาอาชีพออกมาชุมนุมประท้วงลงลายมือชื่อกว่า 1 แสนรายชื่อ คัดค้าน ไม่เห็นด้วยในการขอนุญาตสำรวจเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว พร้อมยื่นหนังสือผ่านจังหวัด

วันนี้ ( 9 ก.ย.63 ) ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีจากหากหลายอาชีพ ภายใต้การนำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี สมาคมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี สภาเกษตรกร สภาอุตสาหกรรม และสมาคมองค์กรต่าง ๆ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดจันทบุรี นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้ออกมาแสดงพลังคัดค้านกรณีที่มีบริษัท ริชภูมิ ไมนิ่ง จำกัด ได้ยื่นขออาชาบัตรพิเศษแร่ทองคำ เพื่อประกอบอุตสาหกรรมเหมืองทองคำ พื้นที่ ตำบลพวา และ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว ซึ่งชาวจังหวัดจันทบุรีทุกสาขาอาชีพไม่เห็นด้วยและลงลายมือชื่อคัดค้านทั้งสิ้น 157,777 คน

ชื่อ ซึ่งการชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองและไม่เกี่ยวข้องกับสีเสื้อกลุ่มการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้น มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคงดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยโดยนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นตัวแทนลงรับหนังสือคัดค้านไม่เอาเหมืองทองคำจากตัวแทนผู้ชุมนุมคือนายธนพล กิจกาญจน์ นายก อบจ.จันทบุรี/ ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร / นายฐิติ เอกบุญยืน ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดจันทบุรี/ นายเจริญ ปิยารมณ์ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำวังโตนด

/ ที่เป็นตัวแทนของทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรีที่ให้ความเห็นว่าเหมืองทองคำจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดจันทบุรี มีแต่ผลเสีย และจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ทางการเกษตรหากอนุญาตให้บริษัทดังกล่าวเข้ามาสำรวจในอนาคตก็คงมีการตั้งโรงงานเหมืองทองคำ ซึ่งส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ อาชีพและวิถีชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีโดยตรงจึงได้นัดแสดงพลังชาวจังหวัดจันทบุรีในการ คัดค้านไม่เอาเหมืองทองคำ ซึ่งทางจังหวัดได้รับหนังสือแล้วจะได้ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ชุมนุมร้องขอให้ดำเนินการต่อไปและการชุมนุมได้เสร็จสิ้นหลังยื่นหนังสือซึ่งก่อนแยกย้ายกลุ่มผู้ชุมนุมได้ร่วมร้องเพลงมาร์ชเมืองจันท์ ก่อนสลายตัวกันไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก