หน่วยงานภาครัฐเชียงแสน เร่งช่วยเหลือ 2 ผู้ยากไร้

หน่วยงานภาครัฐเชียงแสน เร่งช่วยเหลือ 2 ผู้ยากไร้

////////////////////////////////////////////
วันนี้ 9 ก.ย. 62 เวลา 10.30 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน ได้สั่งการให้นายวิษณุพงศ์ วรภัทรธำรง ปลัดอำเภอเชียงแสน พร้อมด้วยนายสุพันธ์ ยาละ ผู้จัดการการไฟฟ้าสาขาเชียงแสน และนายดำรง จันทร์แปงเงิน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน – นักพัฒนาชุมชน – ช่างเทศบาล – และผู้ใหญ่บ้าน บ.สันต้นเปา-บ้านสบยาบ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ยากไร้ จำนวน 2 ราย ในเขตหมู่บ้านสันต้นเปา-บ้านสบยาบ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
1. บ้านของนายสมชาย นางแสง แซ่เล้า อายุ 72 และ 63 ปี สามีภรรยา ราษฎรบ้านสันต้นเปา บ้านเลขที่ 2 ม.1 ตำบลแม่เงิน อ.เชียงแสน ซึ่งอยู่ห่างจากปากซอยหมู่บ้านเพียง 500 เมตร ลักษณะเป็นทางเข้าสวน ที่บ้านทำด้วยฟากไม้ไผ่ ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีลูกหลานดูแล ทางเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือเบื้องต้น ในเรื่องของไฟฟ้า เทศบาลจะดำเนินการส่งเรื่องขอขยายเขตไฟฟ้า มาให้กับทางอำเภอ เพื่อส่งต่อให้การไฟฟ้าทำเรื่องเข้าโครงการ ในระยะเร่งด่วนและจะได้ดำเนินการต่อไฟชั่วคราว เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้แสงสว่างในครัวเรือนของผู้ยากไร้รายดังกล่าว ส่วนรายที่ 2. เป็นบ้านของนางสาวศสิธร เสนาวงค์ อายุ 25 ปี ราษฎรบ้านสบยาบ บ้านเลขที่ 41/1 ม.2 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน เป็นผู้พิการแต่กำเนิด ไม่ประสงค์พบปะผู้คน เก็บตัวในความมืด ผู้ปกครองต้องแยกตัวไว้บ้านอีกหลังบริเวณใกล้ๆ และต้องล็อคกุญแจไว้ด้านนอกเมื่อต้องออกไปทำงาน สภาพบ้านชำรุดทรุดโทรม ในการช่วยเหลือเบื้องต้น ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการสร้างบ้านหลังเล็กๆให้ใหม่ เนื่องจากบ้านหลังเก่าไม่สามารถซ่อมแซมได้ โดยทางเทศบาลจะดำเนินการทำเรื่องขอรับการสนับสนุนจาก พมจ. ผ่านอำเภอเชียงแสน โดยอำเภอเชียงแสนและหน่วยงานที่เกี่ยงข้องจะได้ติดตามการช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั้ง 2 ราย ในพื้นที่ อ.เชียงแสน อย่างใกล้ชิดและเร่งด่วน

/////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////////// รายงาน //////////////