ร้อยเอ็ดจัดวิ่งการกุศลวิ่งสร้างบุญ เพื่อจัดซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลโพนทราย อำเภอโพนทราย /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดวิ่งการกุศลวิ่งสร้างบุญ เพื่อจัดซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลโพนทราย อำเภอโพนทราย

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-/0817082129-

วันนี้ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 6.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน “วิ่งการกุศลวิ่งสร้างบุญ เพื่อจัดซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด”
ด้วยอำเภอโพนทราย ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วนในอำเภอโพนทราย ได้ร่วมกันจัดงาน “วิ่งการกุศลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และขอรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วยและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลโพนทราย” เนื่องจากไม่เพียงพอต่อประชาชนที่มารับบริการ ภายใต้ชื่องานว่า “วิ่งสร้างบุญเพื่อจัดซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลโพนทราย 2562” โดยกำหนดจัดงานวิ่งระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยนำประชาชนวิ่งไปยังทุกตำบล ผ่านหมู่บ้านต่างๆ เพื่อแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์และบอกบุญ โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากสมจิตร จงจอหอและมนัส บุญจำนงค์อดีตฮีโร่นักมวยเหรียญทองโอลิมปิกเข้าร่วมวิ่งและร่วมบริจาคด้วย
จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค Ponsai Run For Bed 2019 และขอเชิญร่วมวิ่งสร้างบุญเพื่อจัดซื้อเตียงผู้ป่วยให้กับฏรงพยาบาลโพนทรายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562(วิ่งวันที่ 2) ณ สวนเฉลิมพระเกียรตอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ดหรือร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสุวรรณภูมิ หมายเลขบัญชี 414-0-62981-9
ชื่อบัญชี “เงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วย” หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่นายแพทย์นิสิต บุญอรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย 093-9619297

ชมรมาสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว
นายธนภัทร รัตนสมัย-เลขารอง /ภาพ