โคราชแก้ถูกจุด ตำรวจ เทศบาล เทอร์มินอล 21 เอไอเอส ร่วมจัดรถบัสปรับอากาศบริการรับส่งนักเรียนชั่วโมงเร่งด่วน ลดภาระผู้ปกครอง แก้ปัญหารถติดและมลพิษไอเสีย

โคราชแก้ถูกจุด ตำรวจ เทศบาล เทอร์มินอล 21 เอไอเอส ร่วมจัดรถบัสปรับอากาศบริการรับส่งนักเรียนชั่วโมงเร่งด่วน ลดภาระผู้ปกครอง แก้ปัญหารถติดและมลพิษไอเสีย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช พลตำรวจตรีสุจินต์ นิจพาณิชย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (ผบก.ภ.จ.) นครราชสีมา พร้อมนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา นางปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช นายอุดมศักดิ์ โสมคำ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และนายบำรุง เจริญพจน์ ผู้แทนบริษัท เชิดชัยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการบริการรถยนต์บัสสาธารณะ ซึ่งเป็นการตกลงในภาระรับผิดชอบและสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันในการบูรณาการจัดหารถบัสสาธารณะที่มีความปลอดภัยและส่งนักเรียนได้จำนวนมาก เพื่อให้บริการรับ-ส่ง นักเรียนจากศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ไปสถานศึกษาบริเวณทางแยกไอทีพลาซ่า ถ.มิตรภาพ ในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งภาคเช้าและรับกลับตอนเลิกเรียน ซึ่งเป็นการลดจำนวนรถที่ต้องเข้าไปส่งนักเรียน สามารถลดปัญหาการจราจรคับคั่งและลดมลพิษที่เกิดจากควันไอเสียรถยนต์รวมทั้งแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลาน หลาน

ทั้งนี้ได้มีผู้บริหารและตัวแทนสถานศึกษาประกอบด้วยโรงเรียนเมือง นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาและโรงเรียนสุรนารีวิทยา ซึ่งมีจำนวนนักเรียนนักศึกษารวมประมาณ 12,000 คน รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวได้มาเป็นสักขีพยาน จากนั้นได้พาเยี่ยมชมรถบัสโดยสารปรับอากาศจำนวน 40 ที่นั่งและที่ยืนมีราวจับ 20 คน รวม 60 คน หากเป็นช่วงสถานการณ์ปกติไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถบรรทุกได้รวม 80 คน โดยเป็นรถชานต่ำรองรับการให้บริการผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวและผู้ใช้รถวิลแชร์

นายสุรวุฒิ ฯ นายก ทน.นครราชสีมา เปิดเผยว่า เนื่องจากการจราจรในเขตเมืองมีความหนาแน่น โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนในบริเวณที่ตั้งสถานศึกษา ทำให้เกิดปัญหาการจราจร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยผู้ปกครองต้องเสียเวลาในการฝ่ารถติดไปส่งบุตรหลาน ส่งผลทั้งปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ ทน.นครราชสีมา เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ซึ่งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตลอดจนอำนวยความสะดวกที่จอดรถให้ผู้ปกครอง บริษัท เชิดชัยคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดหารถยนต์และซ่อมบำรุงตลอดการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สภ.เมือง นครราชสีมา จัดรถนำขบวนเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง บริษัท แอดวานซ์ไวเลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) ช่วยติดตั้งและบริการไวเลสอินเตอร์เน็ท เพื่อบริการนักเรียนให้สามารถติดต่อกับผู้ปกครองได้สะดวกตลอดการเดินทาง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองนักเรียนแต่อย่างใด

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา