โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2563

“โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19
ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เข้ามาทำงาน และฝึกอบรมเรียนรู้ ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวให้ผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงนี้
ไปให้ได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
พระราชทานอาหารมื้อกลางวันทุกวันเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี”

พร้อมกล่าวคำปฎิญาน
ก่อนทานอาหาร

“ อาหารมื้อนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระราชทานแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าสำนึกในพระกรุณาธิคุณ “
( ๓ จบ )

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน พร้อมทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่บันทึกเทป โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19
ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สัมภาษณ์ความรู้สึกประชาชนผู้ถูกจ้างงานที่ได้รับความรู้และและประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19
ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

นาย ธนบดี อินทะมาด ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ และ จิตอาสา904 ได้ดำเนินการแจกจ่ายผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมอบให้ประชาชนผู้ถูกจ้างในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ นำไปเป็นอาหารปรุงสำเร็จต่อไป

อย่าพลาดติดตามชมการประมวลภาพโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19
ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก