ร้อยเอ็ด–ขับเคลื่อน!!เบาะแสร้อยเอ็ด!! เดินหน้าเต็มตัวเตรียม!!!เคลื่อนพลเข้ากรุงเทพฯเพื่อฝึกวิทยายุทธ!!๛

ร้อยเอ็ด–ขับเคลื่อน!!เบาะแสร้อยเอ็ด!! เดินหน้าเต็มตัวเตรียม!!!เคลื่อนพลเข้ากรุงเทพฯเพื่อฝึกวิทยายุทธ!!๛

วันนี้ วันอาทิตย์ที่(9 มิถุนายน 2562) เวลา 11.00น. ณ ร้าน skipper coffee ร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มเบาะแสร้อยเอ็ด_นำโดยนายหาญณรงค์ วงษ์คำแก้ว ผู้อำนวยการสื่อเบาะแส มูลนิธิเบาะแส ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด นายอุดมการณ์ สุขอ้วน รองผอ.สื่อเบาะแสฯ นายพรเทพ โพธิ์ศรีศาสตร์ หัวหน้าสื่อเบาะแสฯประจำอำเภอเมยวดี_นายศิริศักดิ์ ไวยวุธ หัวหน้าสื่อเบาะแสฯประจำอำเภอโพนทอง_นายกิติเดช สะท้านอาจ หัวหน้าสื่อเบาะแสฯประจำอำเภอเชียงขวัญ_นางพัชราพร ทันการ หัวหน้าสื่อเบาะแสฯอำเภออาจสามารถ™นายศรีไพร ทูลธรรม หัวหน้าสื่อฯ™เบาะแสตำบลโนนรัง™))

การประชุมย่อยในวันนี้มีนายเทิดธนา ชมสา ประธานสื่อเบาะแส-มูลนิธิเบาะแสภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง(อีสานกลาง)ร่วมสังเกตุการประชุมและร่วมพบปะผู้บริหารในส่วนจังหวัดในวันนี้

การประชุมในวันนี้มีวาระที่สำคัญอยู่ 5 วาระประกอบด้วย

– วาระที่1 การเตรียมความพร้อมผู้นำเข้ารับการฝึกอบรมฯที่กทม.ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2562
– วาระที่ 2 เรื่องยานพาหะนะในการเดินทาง
– วาระที่ 3 แสดงความยินดีกับประธานภาคฯและให้ประธานภาคแสดงวิศัยทัศน์
– วาระที่ 4 เรื่องเสนอชื่อสมาชิกท่านผู้นำจังหวัด/อำเภอ/ตำบลและหมู่บ้าน
– วาระที่ 5 การเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์ขยายงานในระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/และหมู่บ้าน

เบาะแส คือ กลุ่มคนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม ในส่วนที่รัฐไม่สามารถทำได้ เพราะมีระบบอุปถัมภ์ ตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2541 พร้อมกับการขานรับรัฐธรรมนูญฉบับ ปี 2540 ที่ใช้ สิทธิ ของ ประชาชน ที่รวมตัวกันตั้งแต่ 50,000 คน สามารถถอดถอน ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักการเมืองที่คดโกง คอรัปชั่น

สมาชิกกลุ่มเบาะแสประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักการเมือง นักบวช นิสิต นักศึกษา ยาจก ขอทาน คนพิการ

กลุ่มฯ เบาะแส ใช้ สื่อสารมวลชน เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุหมู่บ้าน,วิทยุชุมชน , วิทยุสื่อสาร V.R. , วิทยุสื่อสาร ประชาชน
( CB. 245 MHZ. ) สื่อโทรทัศน์ , สื่อหนังสือพิมพ์และสื่อบุคคล เพื่อรายงานผลงานของกลุ่มฯ

กลุ่มฯ เบาะแส ใช้ความเป็นผู้ที่ผ่านเหตุการณ์จริงที่ไม่เกิดประโยชน์ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม (พลิกผู้ร้าย กลายเป็นผู้ดี ) ปัจจุบันเข้าร่วม กลุ่มฯเบาะแส มากกว่าร้อยละ 70

กลุ่มฯ เบาะแส เสริมสร้าง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ให้ทำงานได้เป็นเอกเทศ เฉพาะส่วนที่ถูกกดขี่ ข่มเหงจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ปราศจากการคอรัปชั่น เชิงนโยบายและส่วนตัว

กลุ่มฯ เบาะแส สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างอำนาจที่แท้จริง ให้แก่ประชาชนทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญ ด้วยเรามีสมาชิกมากกว่า 50,000 คน โดยปราศจากสิ่งตอบแทน เพื่อผลวันหนึ่งข้างหน้าที่ผ่องใสทั้งกายและใจของประชาชน โดยมุ่งหวังเพื่อลูกหลานไทย ทั้งชาติกินดีอยู่ดี

กลุ่มฯเบาะแส ยึดถือหลักที่ว่า
“ มิได้มุ่งหวังทางการเมือง แต่หวังให้คนไทยทั้งชาติกินดีอยู่ดี;

กลุ่มฯเบาะแส ใช้ กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น ๆ ดูแลความเป็นธรรม โดยร่วมกับอำนาจที่ กลุ่มฯเบาะแส มีอยู่

กลุ่ม ฯ เบาะแส มี สมาชิกองค์กร อยู่ทั่วทุกภาค ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล โดยมีสมาชิกไม่น้อยกว่าตำบลละ 25 คน เพื่อใกล้ชิดประชาชนและชี้นำแนวทางที่ถูกต้อง โดยให้ประชาชน เป็นคนตัดสิน

ช่วงท้าย นายหาญณรงค์ วงษ์คำแก้ว ผอสื่อเบาะแสฯร้อยเอ็ดกล่าวว่า ต้องขอบคุณท่านผู้นำสื่อเบาะแสมูลนิธิเบาะแสร้อยเอ็ดทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ ขอบคุณในจิตใจที่เสียสละ ไม่ลดละในการทำความดี ขอให้ทุกท่านทำงานอย่างมีความสุข รู้รักสามัคคี เราจะจับมือเดินไปด้วยกันโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเด็ดขาด เพื่อทุกข์ สุข ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดถึงแม้องค์กรเราเป็นองค์กรเล็กๆแต่จิตใจของพวกเรายิ่งใหญ่เสมอ ผอ.สื่อเบาะแสฯร้อยเอ็ด กล่าว

นายเทิดธนา ชมสา ประธานสื่อเบาะแสฯภาคอีสานตอนกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า พี่น้องประชาชน /ข้าราชการ/ยาจก หรือทุกสาขาอาชีพต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเบาะแส ให้ยื่นความประสงค์มาได้ที่ นายเสกสรร ประเสริฐ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ เบาะแส ประธานกลุ่มฯ เบาะแส โทร 081-404-2002 จังหวัดร้อยเอ็ด นายหาญณรงค์ วงษ์คำแก้ว ผอ.สื่อเบาะแสฯจังหวัดร้อยเอ็ด โทร 089-573-8301หรือ หัวหน้าสื่อฯเบาะอำเภอ/ตำบล/และหมู่บ้านใกล้บ้านท่าน ประธานภาคฯกล่าว

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400
///////////
ศรีไพร ทูลธรรม นักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 062 4854 194