ผู้ใหญ่ไฟแรง “บอม” ร่วมอำเภอสัตหีบและคนในชุมชนรวมพลังสร้างหมูบ้านปลอดขยะ

ผู้ใหญ่ไฟแรง “บอม” ร่วมอำเภอสัตหีบและคนในชุมชนรวมพลังสร้างหมูบ้านปลอดขยะ

การจัดการขยะมูลฝอยจำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในขณะที่การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ มีเพียงร้อยละ 22 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ของเสียอันตรายจากบ้านเรือนก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีการทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไปโดยไม่มีกลไกในการคัดแยกทำให้สารพิษที่อยู่ในของเสียอันตรายจากชุมชน ปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละชุมชน จะมีวิธีการดำเนินงานที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ปัญหาขยะมูลฝอย ที่จะยังส่งผลเสียในด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการระบาดของโรคต่างๆ
การจัดการสภาพแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ โดยในทุกขั้นตอนของการดำเนินการขึ้นอยู่กับชาวชุมชนที่จะต้องมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการและร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินการที่มีความยั่งยืนตลอดไป

ในวันนี้ 8 มิ.ย.62 นายอัครพล แสงศรี หรือรู้จักกันดี ในนามของผู้ใหญ่บอม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ดีกรีจบจากมหา
วิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทายาท นวย หรือ ณัฐชัย แสงศรี อดีต ผู้ใหญ่บ้านสัตหีบ เจ้าของสโลแกน”ใจถึงพึ่งได้”
นำประชาชนในหมู่บ้าน จัดโครงการหมู่บ้านปลอดขยะไปกับ ผู้ใหญ่บอม ร่วมกับผู้ช่วยคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านซอยลุงโพธิ์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ กรจิระเจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอสัตหีบ ให้เกียรติมาเป็นประธานจัดกิจกรรมและกล่าวเปิดงาน ในวันนี้ โดยมี นายพนธกร ใคร่ควร ประธานกลุ่ม ไปด้วยกันไปได้ไกล พร้อมด้วยกลุ่มเยาวชนกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล เข้าร่วมพัฒนาพื้นที่ โดยมี ดร.เอ สถิระ เผือกประพันธ์ ส.ส.เขต 8 ขวัญใจชาวสัตหีบ ร่วมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันนี้ด้วยการนำไก่ทอด เคเอฟชี มาจัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก