ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 6 ราย รวม 195 รายในระลอกเมษายน 64

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 6 ราย รวม 195 รายในระลอกเมษายน 64

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129/ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 วันนี้มีผู้รักษาหายกลับบ้านได้ 10 ราย
แบ่งป็น โรงพยาบาลร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลสนาม 9 ราย โรงพยาบาลเกษตรวิสัย 1 ราย
(รักษาหายสะสม 79 ราย) พร้อมส่งตัวกลับชุมชนเพื่อกักตัวต่อที่บ้านอีก 14 วัน
ส่วนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหม่ของวันนี้เพิ่มขึ้น 6 ราย (ยอดสะสมรวม 195 ราย) ดังนี้
อำเภอเชียงขวัญ 1 ราย
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 190 (รายที่ 1 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 59 ปี เดินทางกลับจากเขตคลองเตย กรุงเทพฯ พร้อมกับ
ผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 171 ของจังหวัดร้อยเอ็ด
อำเภอพนมไพร 1 ราย
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 191 (รายที่ 2 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 42 ปี สัมผัสกับผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 84 ของจังหวัดยโสธร
อำเภออาจสามารถ 2 ราย
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 192 (รายที่ 3 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 17 ปี สัมผัสกับผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 177 ของ จ.ร้อยเอ็ด
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 193 (รายที่ 4 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 47 ปี สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 177 ของ จ.ร้อยเอ็ด
อำเภอจตุรพักตรพิมาน 1 ราย
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 194 (รายที่ 5 ของวันนี้) เพหญิง อายุ 48 ปี เดินทางกลับจาก จ.อยุธยา มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อจากเพื่อนที่จ.อยุธยา
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 1 ราย
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 195 (รายที่ 6 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 45 ปี อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนโรค
ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อยืนยันทุกรายจะถูกส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค (CDCU)
ของทุกอำเภอ อยู่ในระหว่างดำเนินการสอบสวนโรค และค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และแยกกักตัวเป็น
ระยะเวลา 14 วัน **สำหรับรายละเอียดประวัติเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของวันนี้จะแจ้งใน Time Line ต่อไป **
ข้อปฏิบัติของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหลังจากการตรวจหาเชื้อและอยู่ในระยะรอผลตรวจโควิด-19 (สำหรับคนร่วมบ้านกับ
ผู้ติดเชื้อยืนยัน หรือผู้ที่ได้รับการตรวจเชื้อโควิด-19 ) ขอให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพราะมีโอกาส

แพร่เชื้อสู่ผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น ให้เฝ้าสังเกตอาการ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
และขอให้อยู่บ้าน งดเดินทางรักษาระยะห่างไม่สัมผัสใกล้ชิดกับคนในครอบครัว แยกสำรับอาหารไม่กินข้าวร่วมกับผู้อื่น แยกห้องน้ำ ของใช้ส่วนตัว ล้างมือบ่อย ๆตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเป็นประจำ ไม่ไปในที่ชุมชนและสถานที่เสี่ยงหรือสถานที่แออัด ลดกิจกรรมทางสังคมและไม่รวมกลุ่มพบปะนัดหมายกับใคร จนกว่าจะได้รับการตรวจว่าไม่ติดเชื้อ และต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านจนครบ 14 วัน หากมีไข้ หรือ ไอ
มีน้ำมูก มีเสมหะ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว การรับกลิ่นหรือรับรสเปลี่ยนไป ผื่นขึ้น ตาแดง ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที หรือโทรแจ้งสายด่วน 1669 และแจ้งประวัติการสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อจะได้รับการตรวจหาเชื้อ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129/ข่าว

Cr.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด