สส และ พม.จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ณ. อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

สส และ พม.จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ณ. อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดเพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยนางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ นางนิภารัตน์ ประพฤติ ผอ.ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภอเขาค้อ นายปรีชา เดชบุญ ที่ปรึกษา ด้านที่ดินและผู้นำชุมชน ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่บ้านเขียว(เสลียงแห้ง1) ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับฟังปัญหา ของราษฎรชาวเขา ที่เข้ามาอาศัย อยู่ในพื้นที่ บ้านเขียว (เสลียงแห้ง 1)

ซึ่งมีผู้ใหญ่เสาวพันธ์ โคตรสีกุล ผู้ใหญ่บ้านเสลียงแห้ง 1 หมู่ที่ 3 เป็นผู้ดูแล ว่าจะมีความเดือดร้อน เรื่องอะไรบ้าง โดยมีนาย ไพโรจน์ วงศ์วิริยชาติ ผู้นำชุมชนบ้านเขียว ได้ชี้แจงถึงความต้องการ ของชาวบ้านว่า มีความต้องการเรื่องของศาลาเอนกประสงค์ ของหมู่บ้าน เรื่องของ น้ำ ประปา เรื่องของไฟฟ้า และเรื่องของถนน ทางเข้าหมู่บ้าน ที่เป็นถนนลูกรัง เป็นเนินเขา ซึ่งเวลาฝนตก จะทำให้สัญจรไปมาลำบากมาก หลังจากได้รับฟัง ปัญหา ของ ชาวบ้านเขียวแล้ว นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ (สส ปอย) ได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ขนม เจลแอลกอฮอล์ และแมส ให้กับชาวบ้าน จำนวน 32 ครอบครัว เพื่อป้องกันการติดเชื้อ จากโรดโควิด19