ร้อยเอ็ด… ชาวอำเภอโพธิ์ชัย พากันหลั่งไหลมาติดต่อขอเปิดสมุดบัญชีเงินฝากกับ ธกส. สาขาโพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด…
ชาวอำเภอโพธิ์ชัย พากันหลั่งไหลมาติดต่อขอเปิดสมุดบัญชีเงินฝากกับ ธกส. สาขาโพธิ์ชัย

วันนี้ (8พ.ค.63) เวลา 10.00 น.สื่อมวลชนเดินทางมาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสอบถามชาวบ้านที่พากันหลั่งไหลมาเปิดสมุดบัญชีเงินฝากกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก
– ลูกค้ายังไม่เคยเปิดสมุดบัญชีเงินฝากมาก่อนและลูกค้าที่เปิดสมุดบัญชีมาก่อนแล้วแต่ขาดการติดต่อสมุดบัญชีเงินฝากถูกตัดออกจากสารบบโดยอัตโนมัติ จึงมาเปิดสมุดบัญชีเงินฝากใหม่ ทำพร้อมเพลและทำบัตร ATM ไปด้วยพร้อมกัน

-ลูกค้าจะนำเงินมาฝาก-ถอนเงินจากธนาคาร
-ลูกค้านำเงินมาชำระค่าฌาปนกิจศพ ซึ่งทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกไสมาคมได้แจ้งเตือนให้ลูกค้านำเงินมาชำระที่ธนาคาร
-เจ้าหน้าที่ธนาคารได้ช่วยคัดกรองแนะนำลูกค้าในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 (โค วิด 19)ให้นั่งอยู่ในระยะห่างกันหนึ่งเมตรตลอดจนการใช้หน้ากากอนามัย
นายอำนวยพร ภูจีระ ผู้จัดการ ยังได้กล่าวขอบคุณสส.ดร.ฉลาด ขามช่วง ซึ่งได้
นำเจลแอลกอฮอล์มามอบให้กับทางธนาคาร ธกส.เพื่อนำมาให้ลูกค้าที่มาติดต่อกับทางธนาคาร ใช้ล้างมือป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 ให้หมดไปจากประเทศไทยต่อไป

……………
คณิต ไชยจันทร์ บพิตร จำปา
กุลศักดิ์ แสงศักดิ์ ภาพ/ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน