พัฒนารำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
พัฒนารำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9
8ธันวาคม2564

นายกิตติพงษ์ ศุภอภิฤดีเพชร ผู้ใหญ่บ้านสินชัย หมู่ที่6ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งทหารม้าฐานบ้านสินชัย กองบังคับควบคุมที่2หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่4กองกำลังผาเมือง หน่วยไฟป่าเชียงดาวไชยปราการ ได้นำชาวบ้านจิตอาสาทำการพัฒนาในพื้นที่หมู่บ้านเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้ทรงให้คนจีนที่อพยบจากประเทศจีนได้มาอยุ่อาศัยในพื้นที่ชายแดนประเทศไทย จนทุกวันนี้ได้สัญชาติไทยแล้ว ในทุกๆปีจะทำการร่วมพัฒนาในพื้นที่หมู่บ้านให้น่าอยุ่รวมถึงการร่วมกันปลูกต้นซากุระไทยหรือต้นนางพญาเสือโคร่ง และได้ทำการเสียบยอดพันธ์ซากุระที่มาจากดอยอ่างขาง สองข้างทางถนนบ้านสินชัย – อรุโณทัย ถนนบ้านสินชัย – บ้านใหม่หนองบัว ถนนบ้านสินชัย – ดอยอ่างขาง รวมแล้วเกือบ90กิโลเมตรซึ่งอีกไม่นานก็จะออกดอกให้เห็นเต็มบนสองฝั่งถนนทั้ง 3เส้นนี้แน่นอน

ในช่วงปีที่ผ่านมาก็ออกดอกบ้างแล้ว30-40% ในปีนี้ยังไม่ผลัดใบคาดว่าจะออกช้ากว่าทุกปี ทั้งชาวบ้านและส่วนราชการร่วมพัฒนาถนน เก็บขยะ และถางหญ้ารอบต้นซากุระและต้นนางพญาเสือโคร่ง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาพักในหมุ่บ้านและสถานที่กางเต้นของอุทยานในทุกๆปี สองข้างทางบนถนนที่กล่าวถึงก็ยังมีผลผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษ เช่นอาโวก้าโด้ บัวหิมะ เผือก เมล็ดกาแฟ อาราบีก้า ฯ ที่นักท่องเที่ยวจอดแวะซื้อหาติดมือกลับบ้านได้ เส้นทางนี้ปลอดภัย ควรขับขี่รถด้วยความชำนาญและอย่าประมาท