ชาวบ้านผวาน้ำท่วมร้อยเอ็ดคาดว่าหาก7วันน้ำยังเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆอาจทำให้พนังใหญ่ถูกกัดเซาะหรือท่วมไหลเข้ายังหมู่บ้านและทะลักไปยังตัวจังหวัดได้

ชาวบ้านผวาน้ำท่วมร้อยเอ็ดคาดว่าหาก7วันน้ำยังเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆอาจทำให้พนังใหญ่ถูกกัดเซาะหรือท่วมไหลเข้ายังหมู่บ้านและทะลักไปยังตัวจังหวัดได้

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าวจากการเปิดเผยเมื่อบ่ายวันนี้(7พย64)ของ นายนธพงษ์ วินทะไชย(098 135 6243) อายุ 50 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ดว่า.-บ้านดินดำหมู่9 อยู่ด้านพนังฝั่งริมน้ำชี ถูกน้ำชีเอ่อท่วมที่นา 109 ไร่ข้าวเสียหายหมด ไหลเข้าท่วมบ้านเรือน 91 ครัวเรือนจนถึงชายหลังคาบ้าน ตั้งแต่วันที่10ตุลาคม2564 น้ำสูงประมาณ 2 เมตร ชาวบ้านเดือดร้อน256คน สัตว์เลี้ยงวัวควาย 25 ตัว วัด2แห่ง โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 1 แห่งนักเรียน300คน ปัจจุบันช่วยขนของชาวบ้านขึ้นอยู่ที่สูงวันละ3-4ครัวเรือน ทางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการ ท่านได้มาตั้งศูนย์พักพิงให้ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ปภ. ทหาร มาดูแล มีครัวสนามเพื่อประกอบอาหารให้ชาวบ้านรับประทาน ตอนนี้ที่ขาดแคลน คือ อาหารดิบ ค่าใช้จ่ายตกวันละประมาณ 2 พันกว่าบาท มีศูนย์พักพิง7แห่ง จัดเวรยาม8ชุด หมุนเวียนมาช่วยกัน ตอนเช้าชาวบ้านจะออกจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม นั่งเรือมาที่ศูนย์พักพิง รับประทานอาหาร ยา ทำธุระส่วนตัว ตกเย็นคนที่แข็งแรงก็จะพายเรือกลับไปนอนเฝ้าสิ่งของที่บ้านถูกน้ำท่วม เช่นน้ำทุกวัน

สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ สถานการณ์น้ำท่วมสูงขึ้นทุกวัน3-4เซนติเมตร อาจจะสูงขึ้นจนล้นหรือกัดเซาะพนังที่ยาว120เมตรบางส่วน ไหลเข้าไปท่วมบ้านในพนังและไหลเข้าถึงตัวจังหวัดร้อยเอ็ดได้ เพราะน้ำดันเอ่อท่วมจาก ฝายฟังยาง บ้านเลิงคา ที่อยู่ไกล้ๆกัน คาดว่าหากน้ำไม่ลดภายใน7วันน้ำอาจท่วมพนังไหลเข้าหมู่บ้านข้างในได้ ซึ่งจากการสำรวจขณะนี้น้ำอีก 80 เซ็นติเมตรก็จะท่วมหลังพนังแล้ว ซึ่งเป็นพนังที่เก่ามาก มีร่องอาจถูกน้ำกัดเซาะพังได้ โดยจะรายงานให้ทางการทราบต่อไป หากท่านใดที่มีจิตกุศล จะช่วยอาหารการกิน ความเป็นอยู่ได้ที่ เบอร์ นายนธพงษ์ วินทะไชย ผู้ใหญ่บ้านดินดำ เบอร์ 098 135 6243 ได้ตลอดเวลา

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว