ร้อยเอ็ด/… โครงการบัวคำสุขภาพดี-วิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563

ร้อยเอ็ด/…
โครงการบัวคำสุขภาพดี-วิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563.ที่ อบต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย
วันนี้ พฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.ณ.สนามหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด.นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดงาน โครงการบัวคำสุขภาพดี วิถีพอเพียง พบกับการจำหน่าย

…สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ ผักพื้นบ้าน-ผลไม้ป่า(คลิปหมากเขือหำม้าและหำหมากหมี้))
อร่อยกับ บูธร้านอาหารอิสานพื้นบ้านเพื่อสุขภาพมากมาย.แจ่วบ๋อง .ส้มตำ .หนึ่งปลาจากบ่อหลังบ้าน .ห่อหมกปลาลงโต่ง .คั่วตั๊กแตนตำแจ่วผักพริกดิบแซบ… ลวกผักข้างริมรั้วปลอดสารพิษ อร่อยเลิศรส วัตถุดิบสดใหม่ สะอาดปลอดภัย ใส่ใจโภชนาการของทีมงาน อสม.ตำบลบัวคำ ตบท้ายด้วยข้าวจี่ทาไข่ สัญญลัักษณ์ อำเภอโพธิ์ชัย

นายสุวิทย์ ชินเนหันหานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เปิดเผยว่า เป้าประสงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี ใช้ชิวีตแบบพอเพียง อดออมประหยัด โครงสร้างประชากรของตำบลเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีผลกระทบ ต่อการพึ่งพิง รวมถึงปัญหาในด้านสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย ความเสื่อมของร่างกายเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ และสังคม จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและจัดกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้สูงอายุในตำบล”ไม่หลง ไม่ลืม กินข้าวอร่อย สงเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสม สร้างความมีคุณค่าในตนเอง มีสุขภาพจิตที่ดี”

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน