พะเยา เตรียมสถานที่เขื่อนแม่ผงรับท่องเที่ยวหนาวนี้

พะเยา เตรียมสถานที่เขื่อนแม่ผงรับท่องเที่ยวหนาวนี้

ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เตรียมสถานที่เขื่อนแม่ผง ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รองรับการท่องเที่ยวในช่วงฤดูท่องเที่ยวหนาวนี้ โดยเขื่อนแม่ผงดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นเขื่อนที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของตำบลบ้านถ้ำและมีนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบธรรมชาติที่สวยงาม อุดมสมบูรณ์ด้วยแมกไม้ มักจะเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

ชานไม้ชมวิวบนยอดเขา บริเวณเขื่อนแม่ผง ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ เป็นจุดหนึ่งของสถานที่ชมวิวบนเขื่อนแม่ผง เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดย ชาวบ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนท่องเที่ยวชมวิว บนยอดเขา ในการที่จะเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหนาวนี้

โดยชาวบ้านในชุมชน ระบุว่า เขื่อนแม่ผง ดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาวตำบลบ้านถ้ำ ซึ่งที่ผ่านมามักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาตั้งแคมป์เที่ยวพักผ่อนในช่วงฤดูหนาวกันเป็นจำนวนมาก ในปีนี้ทางพื้นที่จึงได้จัดเตรียมสถานที่ เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามของบนยอดเขาจึงได้จัดให้มีสถานที่จุดชมวิวดังกล่าวขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะชมบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยขุนเขาตลอดจนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่าง

สำหรับ เขื่อนแม่ผง ดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นเขื่อนขนาดเล็กที่สามารถทำการผลิตกระแสไฟฟ้าได้และในทุกปีในช่วงของฤดูหนาว จะมีนักท่องเที่ยวที่นิยมชมชอบในเรื่องของบรรยากาศแบบแอดเวนเจอร์เดินทางมาท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีนี้ทางพื้นที่ได้มีการเตรียมการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนแม่ผงแห่งนี้ ซึ่งสามารถที่จะเดินทางได้โดยรถยนต์ซึ่งมีการบริการให้กับนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถที่จะเดินทางโดยเรือพายของชาวบ้านเข้าท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติบริเวณเขื่อนแม่ผงได้ ซึ่งบริเวณเขื่อนแห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมที่สามารถให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมศึกษาธรรมชาติได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งการชมสวนกาแฟของชาวบ้านรวมทั้งชาเมี้ยง ที่ชาวบ้านทำการปลูกไว้เป็นจำนวนมากในพื้นที่แห่งนี้