นปพ.นราธิวาสฝึกทบทวนลงทางดิ่งเพื่อเพิ่มความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

นปพ.นราธิวาสฝึกทบทวนลงทางดิ่งเพื่อเพิ่มความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 ก.ย. 63 ณ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายยุทธการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ทำการฝึกทบทวน Fast – rope หรือการโรยตัวด้วยเชือก และฝึกการทบทวนลงทางดิ่ง รวมทั้งศึกษาการใช้เชือกอย่างถูกต้อง ที่หอกระโดดทดสอบกำลังใจซึ่งสูง 34 ฟุต ซึ่งเป็นการฝึกก่อนการปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มความชำนาญให้กับกำลังพล รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ให้กำลังพลมีความรู้ มีความเข้มแข็งอย่างเต็มศักยภาพในการนำไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่

ทั้งนี้การฝึกลงทางดิ่ง และการโรยตัวด้วยเชือก เป็นการสนับสนุนกำลังพลทางอากาศยาน สำหรับ ฟาสต์โรป หรือ การโรยตัวด้วยเชือกนั้น เป็นเทคนิคในการโรยตัวด้วยเชือกลงจากที่สูง ถูกนำมาใช้ครั้งแรกโดย ทหารอังกฤษ การลงเชือกต้องใช้ความรวดเร็วในการลง เพื่อรีบดำเนินการปฏิบัติภารกิจต่อเป้าหมาย การลงจึงไม่มีการเซฟตี้ใดๆ ผู้ทำการฝึกจะต้องทำการจับเชือกให้แน่น โดยใช้ถุงมือชนิดหนาพิเศษ เรียกว่าถุงมือลงเชือก เพื่อกันความร้อนในตอนที่ต้องรูดไหลลงมา และพยายามยึดล็อคตัวเองกับเชือกไว้ให้มั่น ซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติลงถึงพื้นเสร็จเรียบร้อย สามารถละออกจากเชือกได้เลยโดยไม่ต้องพะวงอยู่กับการปลดเชือกออกจากตัวเอง และทำการใช้อาวุธต่อได้ทันที โดยการฝึกในครั้งนี้จะเป็นการฝึกก่อนการปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดสถานการณ์จริง