นครนายก แถลงข่าวโครงการประกวด MISTER UNIVERSE NAKHONNAYOK 2019

นครนายก แถลงข่าวโครงการประกวด MISTER UNIVERSE NAKHONNAYOK 2019
คณะกรรมการ จัดแถลงข่าวโครงการประกวด MISTER UNIVERSE NAKHONNAYOK 2019 ต่อสื่อมวลชนจังหวัดนครนายก

ที่ห้องประชุมโรงเรียนอัจริยะสามภาษา จังหวัดนครนายก ดร.ภาณุวัฒน์ คำสินธุ์ ประธานกรรมการ ดร.กานฑ์ณารัตน์ ศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะร่วม แถลงข่าวสื่อมวลชน ในการจัดโครงการประกวด MISTER UNIVERSE NAKHONNAYOK 2019 โดยรับสมัครชายไทยอายุระหว่าง 18-29 ปี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า170 ซม. เชื่อชาติไทยและสัญชาติไทย มีบุคลิกภาพที่ดี เฉลียวฉลาด มีสุขภาพแข็งแรง มีสถานะโสด ไม่ผ่านการสมรส หรือจดทะเบียนสมรส และไม่เคยมีบุตร เปิดรับสมัครตั้งแต่ 8 กันยายน 2562 ถึง 20 กันยายน 2562 สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนอัจริยะสามภาษา เลขที่ 3 /503 ซอยชลประสิทธิ์ อ.เมือง จ.นครนายก โทร 0946145935
สำหรับงานประกวด MISTER UNIVERSE NAKHONNAYOK 2019 กำหนดจัดในวันเสาร์ที่21 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.30-22.00 น. ณ ห้องประชุมเรือนรับรองโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.) อ.เมือง จ.นครนายก
ชิงรางวัลชนะเลิศ มูลค่า 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มูลค่า 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มูลค่า 5,000 บาท รางวัลขวัญใจมหาชน มูลค่า 5,000 บาท อย่าพลาด โอกาสดีๆสำหรับชายไทยที่ต้องการพิสูจน์ความเป็นสุภาพบุรุษที่เหมาะสม

สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก