ไพศาล “ ผจก.โรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลาม อัตตัรกียะห์ นราธิวาสขนาดใหญ่ ฝากข้อคิดถึงรัฐ เปิดการเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ต้องอุ่นใจปลอดภัยโควิด 19 ฉีดวันซีนทั่วถึง

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

“ไพศาล “ ผจก.โรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลาม อัตตัรกียะห์ นราธิวาสขนาดใหญ่ ฝากข้อคิดถึงรัฐ เปิดการเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ต้องอุ่นใจปลอดภัยโควิด 19 ฉีดวันซีนทั่วถึง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เข้าพบ และสัมภาษณ์ นายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามมียะห์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ขนาดใหญ่ ในจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังมีคำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 14 มิถุนายน เพื่อให้เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้นายไพศาล ตอยิบ ได้นำผู้สื่อข่าว ไปดูการจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียน ในระบบอินเทอเน็ต พร้อมเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ในฐานะตนเป็นผู้บริหารโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ และโรงเรียนสวนสวรรค์บิทยา ในนามมูลนิธิฯ ทั้ง 2 แห่ง มีนักเรียนชายหญิงกว่า 7,000 คน บุคลากรการศึกษา นักการภารโรงในโรงเรียนอีกรวมเกือบ 800 คน จำเป็นอย่างยิ่งที่ โรงเรียนต้องมีการบริหารจัดการที่ดี นักเรียน บุคลากรทุกคน ต้องไม่เสี่ยงกับโรคระบาดโควิด-19 ที่อาจมาแพร่เชื้อให้กับผู้อื่น หรือเป็นจุดระบาดคัสเตอร์ใหม่ ต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น เพราะการแพร่ระบาด โควิด-19 ในพื้นที่นราธิวาส ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอย่าลืมว่าโรงเรียน มีคนจำนวนมาก ถ้าสู่การเรียนภาคปกติ ทุกพื้นที่ในโรงเรียนจะเต็มด้วยผู้คน แม้จะมีมาตรการที่ดี แค่ไหน แต่โรคที่มองไม่เห็น อาจนำสู่การกระจายเชื้อโรคระบาดโควิดได้
โดยในฐานะ ผู้บริหารได้ประชุมคณะครู หลายครั้ง เพื่อกำหนดแนวทางปฎิบัติ การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการเรียน คือ โรงเรียนอัตตักียะห์อิสลามียะห์ และโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา แนวทางการเปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ทางโรงเรียนปฏิบัติตามแนวทาง ที่ทางกระทรวงได้แจ้งไว้แล้ว ( Online Onsite On Demand หรือวิธีการอื่นๆที่ทางโรงเรียนเห็นสมควร”) ตาม ความจำเป็นของแต่ละพื้นที่การแพร่ระบาด และได้ยึดถือแนวปฏิบัติของ ศบค.อย่างเคร่งครัด โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ สำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอเมืองนราธิวาสแล้ว 3 แนวทาง
1. เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Corona virus 19 ยังคงปรากฏอยู่ในพื้นที่ ประกอบกับ
จังหวัดนราธิวาสยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนทั้ง
สองโรงมีนักเรียนจำนวนมาก อันอาจเสี่ยงต่อการนำเชื่อมาแพร่ หรืออาจเป็นพื้นที่รับเชื้อไป
แพร่กระจายทั่วทั้งจังหวัด เนื่องจากนักเรียนของทั้งสองมีนักเรียนนอกเขตจังหวัด(ต่างจังหวัด ที่มาศึกษาในโรงเรียนทั้ง
สองจำนวนหลายคน และหลานคนต้องพักอาศัยตามหอพักต่างๆอันอาจสร้างความไม่สบาย ใจต่อผู้ปกครองในการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ และอาจเป็นสาเหตุ หรือต้นตอการแพร่ ระบาดของเชื้อดังกล่าวได้
3. เนื่องจากยังปรากฎว่ามีบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อ เกรง อาจเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษาได้ในอนาคต ทางโรงเรียนอัตตักียะห์ อิสลามียะห์ และโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยามีความห่วงใยในสุขภาพของ ทุกคน ไม่ต้องการให้ทุกคนติดเชื้อโดยมีสาเหตุจากการมาโรงเรียน จึงขอเรียนมายังทุกท่านทราบว่า

“ทางโรงเรียนอัตตักียะห์อิสลามียะห์ และโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ยังคงไม่อนุญาตให้นักเรียน มาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) ได้ และให้ใช้การเรียนการสอนในระบบออนไลน์ (OnLine) ต่อไปจนกว่า สถานกการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Corona virus 19 จะสามารถควบคุมได้ และได้รับการรับรองจาก ศบค.และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเสียก่อน”
สำหรับระบบการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
กล่าวคือ 1.เรียนแบบออนไลน์ ผ่าน Google Classroom / Google Meet และ ทาง www.attarradio.com
2.เรียนแบบ On Live ผ่าน Facebook.com/attarradio
3.เรียนผ่าน On Air ผ่าน FM 104.0 MHz
4.เรียนผ่าน On APP ผ่าน APPLICATION FUNGPLERN
เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนสามารถเข้าร่วมเรียนได้ไปพร้อมกับโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ที่ทางผู้บริหารตั้งปณิธานว่าอัตตัรกียะห์อยากให้การศึกษาสามารถเข้าถึงในทุกระดับและทุกพื้นที่อย่างทั่งถึง
นายไพศาล ยังกล่าวอีกว่า ความห่วงใย การเรียนการสอนในระบบออนไลน์ หรืออินเทอเน็ต ไม่ทั่วถึง ขณะนี้ ได้ประสานไปยัง อบต.ทุกแห่ง สถานีอนามัย มัสยิด ทุกแห่งในพื้นที่ 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส ให้ปล่อยสัญญาณไวไฟ ให้กับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ตลอดจนจังหวัด หรืออำเภอใกล้เคียง ที่นักเรียนมีภูมิลำเนา นอกจากผู้มีเงินซื้อซิมเพื่อใช่เน็ต ก็บริการไวไฟ เพื่อการศึกษาพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนออนไลน์ 100 เปอร์เซ็น และฝากถึงรัฐบาล ในข้อเท็จจริง ในเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด แม้จะสนองตอบฉีดไปยัง เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ หรือบุคคลกรทางการแพทย์ แต่ต้องไม่ลืมว่า ครู นักเรียน ประชาชน มีความสำคัญมาก ควรจะได้รับการกระจายวัคซีนและฉีดวัคซีน อย่างถึง ซึ่งถามว่าวันนี้ จะเปิดโรงเรียน วัคซีนครู นักเรียน ไปถึงคนเหล่านี้หรือยัง ทำไม ไม่คิดก่อน เปิดโรงเรียน ในเรื่องวัคซีน ที่จะป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ฝากรัฐบาลด้วย เพราะถ้าเกิดการระบาดโควิดคัสเตอร์ใหม่ ก็จะต้องแก้ปัญหาโรคระบาดโควิดอีกยาวนาน ผลกระทบและความเสียหายรอบด้าน ก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง “กันไว้ก่อน ดีกว่าแก้เสมอ” นายไพศาลกล่าว