เลือกตั้งพัทยามันหยดติ๋ง เรารักพัทยา เบอร์ 1 เปิดเวทีคู่ขนานปราศรัยใหญ่ริมหาดจอมเทียน ชนเวทีดีเบต เบอร์ 2-3-4 หน้าห้างดังพัทยา

เลือกตั้งพัทยามันหยดติ๋ง เรารักพัทยา เบอร์ 1 เปิดเวทีคู่ขนานปราศรัยใหญ่ริมหาดจอมเทียน ชนเวทีดีเบต เบอร์ 2-3-4 หน้าห้างดังพัทยา

เลือกเวลาอีก15 วันนับถอยหลังเข้าสู่วันเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.65 โดยบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 หมายเลข คือ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ กลุ่มเรารักพัทยา หมายเลข 1 นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 2 นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย คณะก้าวหน้า หมายเลข 3 และนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร กลุ่มพัทยาร่วมใจ หมายเลข 4 ได้เปิดกลุยุทธ์เคาะประตูบ้านขอคะแนนเสียงประชาชนอย่างต่อเนื่องนั้น

เวลา 17.00 น.-21.00 น.ของวันที่ 7 พ.ค.65 มีรายงานว่า สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ได้ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก จัดเวทีดีเบตผู้สมัครนายกเมืองพัทยา ประชันวิสัยทัศน์ พาพัทยาไปสู่ เมืองท่องเท่ียวระดับโลก นายศักดิ์ชัย ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา

หมายเลข 2 นายกิตติศักดิ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 3 และนายสินธ์ไชย ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 4 ได้มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายการทำงานพัฒนาเมืองพัทยาในการเลือกตั้งครั้งนี้ ที่บริเวณลานเครื่องบิน หน้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พัทยา จ.ชลบุรี โดยพบว่ามีบรรดากองเชียร์ของแต่ละทีมแห่มาให้กำลังใจกันอย่างคึกคัก

เวลา 17.00 น.-21.00 น. ของวันเดียวกัน กลุ่มเรารักพัทยา ได้จัดเวทีเปิดปราศรัยใหญ่ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ริมชายหาดจอมเทียนด้วยเช่นกัน โดยในกิจกรรมเป็นการแถลงนโยบายและแนะนำทีมบริหารกลุ่มเรารักพัทยา โดยนายปรเมศวร์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 1 ขึ้นกล่าวปราศรัยแนวทางการบริหารงานภายใต้กรอบ BETTER PATTAYA ต่อยอด ต่อเนื่อง เพื่อเมืองพัทยาที่ดีขึ้น จากนั้นจะเป็นการแนะนำตัวทีมผู้บริหารและผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 4 เขต ก่อนที่นายสนธยา คุณปลื้ม ประธานที่ปรึกษากลุ่มเรารักพัทยา จะขึ้นกล่าวปราศรัยปิดเวที