รมช พาณิชย์ส่งเสริมการส่งออกชาใบข้าวหอมมะลิในตลาดการค้าเสรีหรือFTAที่อำเภอสุวรรณภูมิ

รมช พาณิชย์ส่งเสริมการส่งออกชาใบข้าวหอมมะลิในตลาดการค้าเสรีหรือFTAที่อำเภอสุวรรณภูมิ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

เมื่อวันนี้ 7 พ.ค. 2565 ต้งแต่เวลา 10.00 น. ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า ม.7 ต.สระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่อ.สุวรรณภูมิ เพื่อส่งเสริมการส่งออก ชาใบข้าวหอมมะลิ ในตลาดการค้าเสรีหรือFTA โดยการต้อนรับ ของ นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางกอบแก้ว ระวิเรือง ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้าและพี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอสุวรรณภูมิ นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวชมพูนุช ญาณะนันท์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด นายคณพศ นิธิธนาพล ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครอง อำเภอสุวรรณภูมิ พี่น้องเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านเหม้า และผู้เข้าร่วมงาน โดยมีการประชุม เรื่อง “สถานการณ์การค้าและแนวทางการส่งออกชาใบข้าว ในตลาดการค้าเสรี” ซึ่งมีการซักถามและตอบปัญหาโดยหน่วยงานในสังกัดกระมรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะการเพิ่มยอดจำหน่ายและส่งออก การรักษาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และพัฒนาต่อยอดสินค้า เพื่อขยายการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA

นายคณพศ นิธิธนาพล ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครอง อำเภอสุวรรณภูมิ ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้ง นางกอบแก้ว ระวิเรือง ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้าอำเภอสุวรรณภูมิ ได้พูดถึงงานวิสาหกิจชุมชน “ชาใบข้าวหอมมะลิ”ที่ทำมาแล้ว7ปี แปรรูปข้าวหอมมะลิและผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน สามารถพัฒนาการทำชาใบข้าวหอมมะลิ ออกสู่ตลาดโลกได้ ชาใบข้าวหอมมะลิมีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ในแบรนด์ จ๊าส ไรซ์ เครื่องดื่มใบข้าวหอมมะลิ(Hommali Rice Leaf Drink) ประกอบด้วย สารต้านอนุมูลอิสระสูง คอลลาเจน ไฟเบอร์ และแคลลอรี่น้อย จึงอยากให้ช่วยส่งเสริมตลาดให้มากกว่านี้

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า.-เรามีนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ที่ให้ความสำคัญกับการหาตลาดทั้งในและต่างประเทศให้กับสินค้าและบริการของไทย และนโยบายแสวงหาตลาดใหม่ผ่านการจัดทำความตกลงการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ ที่นี่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของกลุ่มเกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าวที่มีจำนวนมากในพื้นที่ ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยให้ความสำคัญกับการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การได้รับเครื่องหมายรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ที่ส่งผลทำให้ข้าวหอมมะลิในพื้นที่จำหน่ายได้ในราคาสูง

ผมต้องการเห็นสินค้าชาใบข้าวและสินค้านวัตกรรมข้าวที่เป็นสินค้าเด่น ของอำเภอสุวรรณภูมิ และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ด มีวางจำหน่ายทั่วประเทศและตลาดต่างประเทศ และเพิ่มการจำหน่ายบนตลาดออนไลน์ด้วย ขอให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านเหม้า ประสบผลสำเร็จในการเพิ่มยอดจำหน่าย และส่งออกได้ตามความตั้งใจ และต้องขอให้รักษาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และพัฒนาต่อยอดสินค้าต่อไป เพื่อขยายการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ไทย มีความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ด้วย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว