ชมรม นมธ. แจกข้าวกล่อง ไข่ออแกนิค เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม “กาแฟมวลชน” 500 ชุด ผู้รับผลกระทบโควิด 19

ชมรม นมธ. แจกข้าวกล่อง ไข่ออแกนิค เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม “กาแฟมวลชน” 500 ชุด ผู้รับผลกระทบโควิด 19

วันนี้ 8 พ.ค.63 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณา จักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) ในฐานะที่ปรึกษาชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (ชมรม พสบ.ทร.) พร้อมสมาชิกของชมรมฯ ร่วมกับสมาชิกจากชมรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” (ชมรม นมธ.)

ตั้งจุดแจกข้าวกล่อง ไข่ออแกนิค เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม “กาแฟมวลชน” จำนวน 500 ชุด ให้กับประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19
โดยการแจกสิ่งของในครั้งนี้ ได้ความร่วมมือจากนักแสดงไทยทีวีสี ช่อง 3 คุณอาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ ร่วมแจกด้วย ซึ่งเป็นไปตามโครงการ “พสบ.ทร. ร่วมใจต้านภัยโควิด-19” เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ณ บริเวณชุมชนซอยปรียา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพ/ข่าว จาก สง.ปชส.ปรมน.ทร.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645