กลุ่มนักธุรกิจอินโดจีน 39 คน รวบรวมเงินจัดซื้ออุโมงค์พ่นน้ำป้องกันโควิด 19

กลุ่มนักธุรกิจอินโดจีน 39 คน รวบรวมเงินจัดซื้ออุโมงค์พ่นน้ำป้องกันโควิด 19

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 63 ที่ผ่านมาที่บริเวณด้านหน้าบันไดทางขึ้นศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบอุโมงค์พ่นน้ำป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบอัตโนมัติจากกลุ่มนักธุรกิจอินโดจีน โดยมีนาย วรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นตัวแทน นายสรพงษ์ เมตุลา และกลุ่มนักธุรกิจอินโดจีน จำนวน 39 คน มอบให้กับทางจังหวัดมุกดาหาร
ทั้งนี้ นายสรพงษ์ เมตุลา และกลุ่มนักธุรกิจอินโดจีน จำนวน 39 คน ได้ร่วมกันรวบรวมเงินบริจาคซื้ออุโมงค์พ่นน้ำป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาจากจังหวัดชลบุรี พร้อมส่งเจ้าหน้าที่มาติดตั้งอุโมงค์พ่นน้ำอัตโนมัติดังกล่าว ที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 ชุด มูลค่า 30,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ถังเก็บน้ำ ปั้มน้ำ ท่อพีวีซี น้ำยาฆ่าเชื้อ ชุดควบคุมการฉีดพ่นน้ำอัตโนมัติ ทั้งนี้ เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีและสร้างความมั่นใจให้กับให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ
นอกจากนี้ กลุ่มนักธุรกิจอินโดจีนทั้ง 39 คน ยังได้บริจาคอุโมงค์พ่นน้ำป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกจำนวน 3 ชุดๆละ 30,000 บาท เพื่อไปมอบและติดตั้งที่สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร , โรงพยาบาลมุกดาหาร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร รวมอุโมงค์พ่นน้ำฆ่าเชื้ออัตโนมัติทั้งหมด 4 ชุด เป็นเงิน 120,000 บาท

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177