จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกร

🔴 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกร

========
🔻🔻🔻🔻

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาฯ โปรดให้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานนาในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมเสรี พิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน จำกัด) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 100 ราย

ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสานและนำเกษตรกรหรือตัวแทนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนเข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งการให้ประสานกับพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ทั้ง 521 ราย

ขอบคุณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน