ร้อยเอ็ด – ลงพื้นที่สำรวจ16 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 !!!

ร้อยเอ็ด – ลงพื้นที่สำรวจ16 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 !!!

เมื่อเวลา 15.00 น.วันพฤหัสบดีที่ (7 กุมภาพันธ์ 2562) นางสายรุ้ง สอนอำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด(รวมพลัง)ผู้นำอช.ตำบลรอบเมืองร่วมกับผู้นำอช.ตำบลโนนรัง โดยประสานความร่วมมือจากผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยลงสำรวจกลุ่มเป้าหมายได้จำแนกครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์จปฐ.38,000 บาท/คน/ปี อำเภอเมืองร้อยเอ็ดวันนี้พร้อมมอบกำลังใจให้ด้วยในครั้งนี้ จำนวน16 ครัวเรือนและเสียชีวิตจำนวน 1 ครัวเรือน เป็นที่น่าติดตามและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งกับการเข้าใจเข้าถึงประชาชนในการบูรณาการเชื่อมประสานได้ดีมากของผู้นำอช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

//////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
สื่อ/ประชาสัมพันธ์ผู้นำอช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
Tiger news Tv.101

 

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย