อบต.ไร่สะท้อน เปิดงาน”ถนนต้นตาล ภูมิปัญญาอาหารคาวหวาน จากตาลโตนด” @ ถนนต้นตาล อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

อบต.ไร่สะท้อน เปิดงาน”ถนนต้นตาล ภูมิปัญญาอาหารคาวหวาน จากตาลโตนด”
@ ถนนต้นตาล อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 19.00 น.นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานเปิดงาน “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน Palm Street Art @ ถนนต้นตาล”ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันที่ 6-8 มกราคม 2566 โดยมี นาย สุรศักดิ์ รุ่งเรือง นายก.อบต.ไร่สะท้อน,จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด,นางสาวคนึง ไข่ลือนามวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ บริเวณ ถนนต้นตาลคลองชลประทาน ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

นายสุรศักดิ์ รุ่งเรือง นายก.อบต.ไร่สะท้อนได้กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ อบต.ไร่สะท้อน ได้ร่วมมือกับมหาลัยราชภัฎเพชรบุรี กศน.อำเภอบ้านลาด ผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนที่มีต้นทุนทางปัญญาและทุนทางภูมิศาสตร์โดยการนำวิถีชีวิตของตนเองมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวการเรียนรู้ในวิถีชุมชนและรวบรวมภูมิปัญญาในการทำผลิตภัณฑ์จากต้นตาลในรูปแบบต่างๆมาสุ่บุคคลภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการตอบสนองนโยบายของจังหวัดเพชรบุรีในการขับเคลื่อนให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำตาลโตนดแบบองค์รวมและต่อยอดนวัตกรรมรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

นายชัยยะ อังกินันทน์ ได้กล่าว ชื่นชมการดำเนินการของคณะกรรมการจัดงาน ที่ได้ใช้ทุนทางปัญญาและทุนทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะต้นตาลที่สามารถตกแต่งได้อย่างสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อีกทั้งยังสามารถสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับชุมชน การจัดงานครั้งนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้คนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสมาจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีจุดถ่ายรูปสวยๆและเปิดพื้นที่ให้นำเสนอเรื่องราวของชุมชนของตนเองให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ได้อย่างกว้างขวาง

อบต.ไร่สะท้อน จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมงาน “Palm Street Art @ ถนนต้นตาล ในวันที่ 6-8 มกราคม 2566 นี้

ประนพ/สันติ จ.รายงานเพชรบุรี